Dwaal niet af

1 Samuel 11:14”“12:25 De inhuldiging van Saul werd een groot feest. Maar Samuël zat het nog steeds niet lekker dat het volk om een Koning had gevraagd en het niet had aangedurfd om het met de God van Israël te wagen. Het volk werd door Samuël dan ook getracteerd op...

“Moet Saul onze koning zijn?”

1 Samuel 11:1-13 Kijk zo’n koning zouden wij ook wel willen. Een koning die voor zijn eigen inkomen zorgt en het volk bijeen weet te krijgen als het volk bedreigd wordt. Van Saul wordt in het verhaal van vandaag immers vertelt dat hij met behulp van een span...

‘Waar is de man die ontbreekt?’

1 Samuel 10:17-27 Een God inruilen voor een Koning. Daar komt het op neer volgens het gedeelte dat we vandaag lezen uit het eerste boek Samuël. De politieke betekenis van die stelling, een stelling die volgens de het verhaal door de God van Israël zelf op tafel is...

Hierbij zalft de HEER u tot vorst

1 Samuel 9:26”“10:16 Het is nauwelijks te bevatten wat Saul hier overkomt. Hij gaat met zijn knecht op stap om de ezelinnen van zijn vader te zoeken. Ze zoeken een groot deel van het land af, maar de ezelinnen zijn nergens te vinden. Dan haalt zijn knecht hem over om...

Hij zal mijn volk beteugelen.

1 Samuel 9:1-25 Hoe komt je aan een Koning? Je kunt niet zomaar de eerste de beste nemen en je moet al helemaal uitkijken als mensen zichzelf opwerpen als de beste. In onze eigen vaderlandse geschiedenis heeft het tot 1811 geduurd voordat we een Oranje tot koning...