Selecteer een pagina

Bid dat het niet in de winter gebeurt

Marcus 13:14-23 Nood leert bidden. Als je de verschrikkingen leest die in dit Bijbelgedeelte beschreven zijn dan kun je je dat heel goed voorstellen. De vele opstanden die tijdens en na het leven van Jezus van Nazareth in Palestina plaatsvonden maakten het leven...

Aan alle volken het goede nieuws

Marcus 13:1-13 Zo ver zijn we nog lang niet, dat aan alle volken op de aarde het goede nieuws is verkondigd. In de tijd dat het evangelie van Marcus werd geschreven leek het heel wat dichterbij dan vandaag. Toen geloofde men dat er zeventig volken op de wereld waren...

Op de dag van de Heer

Openbaring 1:10-20 De profeet Joël had het al over de dag van de Heer gehad. Dat was de dag waarop de hele aarde zich had onderworpen aan de Wet van de God van Israël, de Wet van de Liefde voor elkaar, de Wet waardoor een samenleving kon ontstaan waar alle leed...

Gelukkig is wie dit voorleest

Openbaring 1:1-9 Vandaag lezen we het begin van het boek Openbaring. Dat is vaak gezien als een geheimzinnig boek vol met onbegrijpelijke visioenen over een tijd die misschien ooit nog komen moet. En omdat hetgeen nog komen moet onbekend is kun je er, als je het boek...

In al het goede dat u doet en zegt

2 Tessalonicenzen 2:13-17 Het mag duidelijk zijn dat de schrijver van de brief aan de gemeente in Tessalonica de leden van de gemeente daar hoog heeft zitten. Nu zijn de brieven die in het Nieuwe Testament zijn beland niet alleen bestemd voor de geadresseerde naar wie...