De aarde schoot haar te hulp

Openbaring 12:13-18 Wij willen zo graag in de hemel komen. In de dagen dat Johannes zijn dromen opschreef, tijdens zijn gevangenschap op Patmos, was het graag in de hemel willen komen voor Christelijke gemeenten zelfs af en toe een probleem. De enorme maatschappelijke...

Wee de aarde en de zee

Openbaring 12:7-12 We moeten om te beginnen steeds voorzichtig zijn met de taal van het boek Openbaring. Het is droomtaal, beeldtaal, de woorden wijzen naar dromen en proberen die dromen onder woorden te brengen. Op geen enkele manier zijn die beelden terug te vinden...

God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt

Openbaring 12:1-6 Hebben wij nog de fantasie om met het boek Openbaring weg te dromen over hoe de wereld ook in elkaar zit? De schrijver van dit boek zat gevangen op een bijna onbewoonbaar eiland, Patmos. Hier werd gewerkt in de mijnen. Hier telde een mensenleven...

Angst voor mensen is een valstrik

Spreuken 29:14-27 In het boek Spreuken is de Koning bij uitstek de beschermer van de armen. Daarom zal Paulus veel later kunnen zeggen dat de gemeente van Jezus de Bevrijder, de Christus, een volk van Koningen en Priesters is. Als Koningen beschermen ze de armen en...

Wijzen doen woede bedaren.

Spreuken 29:1-13 In de verzameling Spreuken die we vandaag lezen worden steeds tegenstellingen gegeven. Tegenstellingen tussen goed en kwaad. Maar bedenk wel, het gaat om goede en slechte daden en ieder mens kan kiezen tussen goede en slechte daden. Het laatste vers...