Wie mijn lichaam eet….

 Johannes 6:41-59   …en mijn bloed drinkt…., het zou toch een vreemde zaak zijn. Geen wonder dat de mensen zich verbazen over de manier waarop Jezus van Nazareth zich uitdrukt. Later zou in de Roomse zogenaamde kerk het bijgeloof ontstaan dat de ouwel en...

Geef ons altijd dat brood, Heer

Johannes 6:22-40 Dat was nog eens een wonderdoener, die Jezus van Nazareth. Hij had iedereen te eten gegeven ook al was er geen winkel of bakkerij in de buurt geweest. Zijn leerlingen stapten in een boot en kwamen door een storm heen aan de overkant van het meer maar...

Daarom trok hij zich terug op de berg

Johannes 6:1-21   Eén van de beroemde verhalen over de wonderbare spijziging, gevolgd door dat verhaal over het lopen over water. Je kunt zomaar vijfduizend mannen te eten geven en dan hebben de vrouwen en kinderen ook nog genoeg. Ja, je houdt zelfs genoeg over om...

Nu dragen wij hun schuld

Klaagliederen 5:1-22   Vandaag lezen we het vijfde klaaglied uit het boek dat de Klaagliederen van Jeremia wordt genoemd. Van a tot z wordt de ellende van Israël bezongen. In de vier klaagliederen die hiervoor staan wordt dat nog netjes op alfabet gedaan maar hier is...

Maar mijn volk is wreed geworden

Klaagliederen 4:1-22 Vreselijk is het lot dat Jeruzalem getroffen heeft. Het volk dat rond de berg Sion woont, de berg waar de Wet van heb uw naaste lief als uzelf in de Tempel werd bewaard, dat hongert en kan haar eigen kinderen niet meer te eten geven. Nog erger is...