Wat moet ik met al jullie offers?

Jesaja 1:10-20 Godsdienst is een rare zaak, zeker de Godsdienst van Israël en daaruit gegroeid het Christendom. In Jeruzalem stond een Tempel en bij een godsdienst zou je tenminste een Tempel verwachten. In andere landen staan tenminste ook Tempels, de Hindoes hebben...

Wee dit ontrouwe volk

Jesaja 1:1-9 Hier beginnen we te lezen in het boek van de profeet Jesaja. Een bijzonder en indrukwekkend boek. Een boek dat vertelt hoe de God van Israël blijft zorgen voor het volk Israël ook al is er van dat volk en vooral van dat volk als volk van de God van Israël...

Wees niet bang, maar blijf geloven.

Marcus 5:35-43   Vandaag dus het tweede deel van het beroemde verhaal over het dochtertje van Jaïrus. Een verhaal overigens waar maar weinig mensen in geloven willen. Dat is ook lastig want als je het verhaal wil geloven gaat het ineens ergens anders over. We hebben...

Wees genezen van uw kwaal

Marcus 5:21-34 De samenstellers van het leesrooster hebben het verhaal van vandaag in 2 stukken geknipt. Mannen vinden het namelijk gemakkelijker net te doen of het twee verhalen zijn en het zijn vast mannen die het leesrooster hebben samengesteld. Mannen kunnen...

Iedereen stond verbaasd

Marcus 5:1-20   Psychiaters kennen de verschijnselen wel die beschreven worden in het verhaal dat we vandaag lezen. De oorzaken kunnen vele zijn. Niet alleen psychische oorzaken overigens, maar ook lichamelijke oorzaken, beschadigingen aan de hersens, kunnen het...