Die de vader is van David

Ruth 4:1-22   Zo ging Boaz naar de poort van de stad om daar te wachten tot de rechthebbende op het land van Noömi en Ruth, en daarmee rechthebbende op Ruth, voorbij zou komen. Dat klinkt ons raar in de oren want Boaz wist immers heel goed wie die rechthebbende was....

Op de dorsvloer gerst wannen

Ruth 3:1-18   Het was een mooie zomer geweest. De oogst was binnen en nu werd het tijd het kaf van het koren te scheiden. Je hebt immers alleen de korrels nodig om te malen tot meel zodat je er het brood mee kunt bakken waarmee je je tot de volgende oogst kunt...

Zijn rechten als losser laten gelden

Ruth 2:1-23 Wij kennen dat bijna niet meer, maaiers die met een zeis het graan maaien en schovenbindsters die de aren oprapen en in schoven te drogen zetten op het land. Wij kennen combines, grote machines die het graan maaien, opeten, en zakken graankorrels en...

Laat wie luistert zeggen: “Kom!”

Openbaring 22:6-17   Pinksteren is bij uitstek het feest van de droomtaal geworden. Wij zijn helemaal het Joodse Wekenfeest vergeten waar Pinksteren vandaan komt. Vijftig dagen nadat we de bevrijding uit Egypte hebben gevierd, zeven weken nadat de Christenen de...

Wees op uw hoede voor de afgoden

1 Johannes 5:13-21   Met deze wens besluit Johannes zijn brief. En dat niet nadat hij de ontvangers van de brief heeft verzekerd dat ze zonder zonde zijn, gelovigen in Jezus van Nazereth zijn ze immers. Toch is die waarschuwing tegen die afgoden niet zo maar gegeven....