De hele wereld loopt achter hem aan

Johannes 12:12-19   Het moet een hele gebeurtenis geweest zijn toen Jezus van Nazareth die laatste keer optrok naar Jeruzalem, gezeten op een veulen en omringt door leerlingen, dicipelen en een enthousiaste menigte. Er zijn verschillende verhalen in de vier...

Voor de dag van mijn begrafenis

Johannes 11:55-12:11 We staan op de drempel van wat in de Protestantse Kerk de lijdensweek genoemd wordt. De week waarin de kerk in het bijzonder aandacht schenkt aan het lijden in de wereld en dat in verband brengt met het lijden van Jezus van Nazareth zoals dat in...

U zult lof oogsten

Deuteronomium 26:12-19   Er zijn tuinders die zeggen dat het nog niet de tijd is om lof te oogsten, maar het gaat in deze Bijbeltekst niet om de groente maar om geprezen te worden. Want het is de tijd om de belastingaangifte te doen. Denk nu niet dat dat iets moderns...

Een feestmaal houden

Deuteronomium 26:1-11   Op de drempel van het beloofde land, een land overvloeiende van melk en honing klinkt het nog één maal: “denk er om dat je zwervers bent geweest en tot slaven bent gemaakt”. Als je het eerste dat je oogst in dat nieuwe land daar...

Een zanger van liefdesliedjes.

Ezechiël 33:21-33 Met stomheid geslagen door het slechte van zijn medeballingen, verlamd als met touwen gebonden temidden van zijn volksgenoten. Zo ontwaakt Ezechiël als hij merkt dat hij weer kan spreken. Hij weet dat hij de woorden zal moeten spreken die...