Mensenkind, als je brood eet moet je beven

Ezechiël 12:21-28 Er was eigenlijk maar een handjevol Israëliers naar Babel in ballingschap gebracht. De aanhangers van de God van Israël hadden gehoopt dat de achterblijvers zouden beseffen dat ze moesten ophouden met het achterna lopen van vreemde goden. Ze waren...

Zorg ervoor dat ze kunnen zien wat je doet.

Ezechiël 12:1-7 Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw kennen we zogenaamde ludieke acties. Mensen die samen een toneelstukje opvoeren, op straten of pleinen, om daarmee de aandacht te vestigen op misstanden in de samenleving. We denken nog wel eens dat het toen is...

Jou zal niets overkomen

Psalm 91   Gisteren was de eerste zondag van de Lijdenstijd. Zes zondagen zijn er tot de Pasen en dit was de eerste. Met de kerken in Nederland zingen we vandaag psalm 91. Wat heeft een Psalm over oneindig vertrouwen op God te maken met het kruis van Golghota zul je...

Daar niet uw schouders over ophalen

Deuteronomium 21:22-22:12   Er staan in die wetboeken uit het Oude Testament nogal veel van die kleine schijnbaar niet belangrijke regeltjes. Van sommige kun je je zelfs afvragen hoe die er nou in terecht gekomen zijn. Volgens de geleerden bewijzen ze de ouderdom van...

In de kiem smoren.

Deuteronomium 21:10-21 Het kwaad moet in de kiem worden gesmoord, het hele volk moet worden afgeschrikt van het gaan van de weg van het kwade. Dat is de boodschap die we vandaag uit het boek Deuteronomium leren. Het eerste kwaad dat bestreden moet worden is de...