Ontelbaar als zandkorrels aan de zee.

Rechters 7:9-22 Die Bijbelse helden lijken altijd zo overtuigd van hun gelijk en de hulp die ze krijgen van de God van Israël. Dat komt omdat we twijfel en onzekerheid er zo graag buiten laten. Neem nu dit verhaal over Gideon. Iedereen weet wel dat Gideon met een...

Het leesrooster van het NBG

Door een technische storing zijn de overwegingen de afgelopen week wat uit het ritme van het dagelijks Leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap gaan lopen. Daardoor hebben we ook de lezing van vandaag al gehad. Morgen pakken we de draad weer op.

Het leger is te groot

Rechters 6:33-7:8   Nog steeds zijn er vreedzame volken die bang moeten zijn als de tijd van de oogst aanbreekt. De bewoners van Zuid-Sudan hebben daar uiteindelijk hun zelfstandige staat aan te danken. Roversbenden en miliatairen hebben heel lang gedaan of de oogst,...

Omdat hij zijn altaar heeft gesloopt.

Rechters 6:19-32 Rebel en demonstrant, dat was hij die Gideon. Niet meedoen met de mode van de tijd maar je eigen gang gaan, je niks aantrekken van je omgeving. Zeggen dat je een engel van de Heer hebt gezien is gemakkelijk. Een bokje roosteren en een brood bakken...

In bergspleten en grotten

Rechters 6:1-18   Als je wordt onderdrukt wordt je ook vindingrijk. Het volk Israel werd onderdrukt door de Midjanieten. Jaar op jaar kwamen die het land plunderen tot er niets meer over bleef, nog geen schaap of ezel. En dat in het land overvloeiende van melk en...