En ik moet dat aanvaarden?

Maleachi 1:6-14   Ze kunnen dan wel een mooie Tempel bouwen, zo een als ze gewend waren te zien in Babel. En de priesters hadden ongetwijfeld fraaie gewaden waaraan je direct kon zien dat ze Priester waren. Ook zullen de rituelen met de nodige plechtigheid en pracht...

Ik heb jullie lief

Maleachi 1:1-5   Een aantal jaren geleden was er een strip met de naam Maleachi. De hoofdpersoon uit de strip was een klein lelijk mannetje met lange ongekamde haren en een woeste baard. Hij was gekleed in een lange mantel en droeg meestal een bord waarin...

Uw liefde voor elkaar en ieder ander

1 Tessalonicenzen 3:1-13   Tegenwoordig zijn er groepen in de Christelijke gemeente die het stichten van elke huisgemeente met gejuich begroeten, dan gaat het weer goed met de kerk. Dat die huisgemeenten versneld de bestaande kerken leegtrekken wordt maar even...

U hebt even zwaar onder Uw stadgenoten geleden

1 Tessalonicenzen 2:13-16   Wat moet je met een dominee die zegt dat je gerust in God kunt geloven ook al bestaat God niet? Die dominee heeft overigens gelijk. Zijn opvatting gaat zelfs terug op kerkvaders als Augustinus. Gelovigen in het begin van onze jaartelling...

Niet om mensen te behagen

1 Tessalonicenzen 2:1-12 Dat blijft raar. Mensen die je iets komen brengen en die er niks voor terug willen hebben, zelfs niet populair door willen worden. Ook in onze dagen is het nog vaak zo dat als je je vinger opsteekt om mensen te helpen men denkt dat je er zelf...