Iedereen at

Matteüs 14:13-21   Geleerden zeggen het, het valt na te rekenen, er is voedsel genoeg op de aarde, en er kan nog zeer lange tijd voldoende voedsel verbouwd worden. Waarom dan die hongerende kinderen op de TV? Waarom dan die wanhopige smeekbeden om hulp van...

Uit vrees voor het volk

Matteüs 14:1-12 Jezus van Nazareth was in de stad van zijn jeugd, in Nazareth zelf, niet geaccepteerd. Daar kende men hem maar al te goed. Men kende ook zijn broers en zusters, zijn vader en zijn moeder en dan is het moeilijk te geloven dat iemand een bijzondere...

Mijn bevrijder

Psalm 70   We zeiden het al eerder. Het geloof gaat niet om een of andere persoonlijke verhouding met een persoonlijke God. Ondanks een diep geloof in de kracht van de Wet van de Woestijn, dat van heb uw naast lief als uzelf en dat het houden van die Wet alles goed...

“Omwille van de opstanding van de doden”

Handelingen 24:10-23 Opnieuw voert Paulus de opstanding van de doden aan als zijn verdediging. Omdat hij daarin gelooft staat hij terecht, om die reden waren de relletjes om die reden moest hij gered worden. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Met geen woord gaat hij in op...

Ik zal u verhoren

Handelingen 23:31-24:9 Dat moet toch een hele vervelende zaak geweest zijn voor de Romeinse bevelhebber van Judea. Al die groepjes Joden die elkaar naar het leven stonden over godsdienstige zaken waar hij geen flauw benul van had. Wie vindt nu wat en waarom en wat is...