Wees waakzaam

1 Petrus 5:8-14   Je moet waakzaam blijven want de verwarrer gaat rond als en brullende leeuw. Vanouds wordt hier “duivel” vertaald maar verwarrer is eigenlijk een betere vertaling en als je niet in de duivel geloofd is die vertaling misschien ook wel...

Stel u niet heerszuchtig op

1 Petrus 5:1-7 Samen sta je sterker. Dat is een ontdekking die door onderdrukte mensen door de eeuwen heen is gedaan. Of het nu de geuzen waren bij het ontstaan van ons land, of de arbeiders in de negentiende eeuw, die leerden hoe je vaktorganisaties moest stichten,...

Ik kom een wig drijven

 Matteüs 10:34-11:1   Polarisatie, dat is het duidelijk stellen van tegenstellingen, was een aantal decenia geleden populair, maar werd even hard veroordeeld als aangehangen. Het lijkt er op dat hier ook Jezus van Nazareth aan bewuste polarisatie doet. We zien...

Een slaaf niet boven zijn heer.

Matteüs 10:24-33 Dat klinkt ons al vrij radicaal in de oren, maar in een samenleving waar slaven op de laagste ladder stonden, soms lager dan de dieren, was dit wel heel revolutionair. Matteüs begint dan ook met de uitspraak van Jezus te citeren dat de slaaf niet...

Maar wie standhoudt tot het einde

Matteüs 10:16-23   Er zijn van die predikers die beloven een gemakkelijk leven als je de weg van Jezus  van Nazareth volgt. “Laat Jezus in je hart en je zult de vrede kennen” Afgezien van de vraag hoe “Jezus in je hart” moet komen is de...