Noach bouwde een altaar

Genesis 8:15-9:7 Het eerste dat Noach doet als hij de ark verlaten heeft is het voedsel dat hij bij zich heeft delen met God. Hij had immers van al het reine vee en alle reine vogels zeven paren mee in de Ark. Met dat offer is de God van Israël niet te vermurwen. Die...

Met een jong olijfblad in haar snavel.

Genesis 8:1-14 Zelfs bij een geweldige zondvloed die over de aarde spoelt blijft de God van Israël voor de zijnen zorgen. Een grote natuurramp zoals hier geschilderd wordt is eindig, daar komt een einde aan ook al kost die soms veel slachtoffers. Vooral als, niet uit...

Wie zou u kwaad doen

1 Petrus 3:13-22 Een rethorische vraag noemen we dat. Je gaat toch geen mensen kwaad doen die zich volledig inzetten voor het goede? Het antwoord zit dus al in de vraag opgesloten. Maar in de werkelijkheid ligt het zo eenvoudig niet. Want zeer goede mensen overkomt...

Wees allen eensgezind

1 Petrus 3:1-12 Vandaag lezen we een stuk waarvan gedeelten in de geschiedenis zeer misbruikt zijn. De brief waaruit we lezen is gericht aan gemeenten die een minderheid vormen en een manier van leven kennen die volkomen anders was dan de manier van leven in hun...

Want hij is de levende God

Daniël 6:19-29 Dat is toch prachtig. Dat een uiterst wrede Koning aan alle volken in alle talen gaat schrijven dat de God van Israël de levende God is omdat die redt en bevrijdt, tekenen geeft en wonderen doet in de hemel en op aarde. En dat alleen omdat hij Daniël...