Ze vergelden goed met kwaad

Psalm 38 Wie goed doet goed ontmoet? Vergeet het maar, stank voor dank krijgen is nog wel het minste dat je vaak moet verwachten, de psalmdichter wiens psalm we vandaag meezingen zag zelfs goed met kwaad vergelden. Vandaag zingen we mee met een psalm om te herdenken,...

U bestudeert de Schriften

Johannes 5:39-47 Jezus van Nazareth citeert zeer regelmatig de Schriften, het Oude Testament. De schrijvers van de vier evangelie├źn citeren overigens niet de Hebreeuwse Bijbel zoals wij die nu kennen en die ook als basis heeft gediend voor de Nieuwe Bijbel Vertaling,...

Ik kan niets doen uit mijzelf.

Johannes 5:30-38 Ergens in de Evangelieverhalen wijst Jezus van Nazareth op de bomen en zegt dan dat je aan de vruchten de boom kunt herkennen. De genezing van de verlamde op de Sabbath, rond een van de feestdagen waarop je naar de Tempel moet, heeft een discussie los...

Wie het goede gedaan heeft

Johannes 5:24-29 Er wordt in de Bijbel en vooral in het nieuwe Testament, op twee manieren gesproken over “doden”. Meestal gaat het niet over gestorven en begraven mensen maar over mensen die in zo’n onderdrukte situatie zijn dat er niets meer van...

De Zoon kan niets uit zichzelf doen.

Johannes 5:14-23 Het beeld van de gelovige die zich ziet als een kind van God komt ook in het Oude Testament veelvuldig voor. Zeker in de Psalmen roepen de dichters God regelmatig aan als zijn kinderen. In dit gedeelte eigent Jezus van Nazareth zich dat beeld als het...