Dan zijn we geen onmondige kinderen meer

Efeziërs 4:7-16 Als je Paulus hoort zeggen dat we geen onmondige kinderen zijn dan zou je bijna denken dat de meeste kerken niet verder gekomen zijn dan de jonge pas gestarte gemeente in Laodicea tot wie hij uit Efeze deze brief heeft geschreven. In onze dagen zijn...

Wees steeds bescheiden

Efeziërs 4:1-6 Je hoort wel eens zeggen dat de Bijbel vol zou staan met voorschriften en verboden. Dat is natuurlijk niet waar. De Bijbel staat vol van verhalen. Uit die verhalen kun je dan leren hoe de God van Israël zou willen dat de mensen met elkaar en met die God...

Nu dragen wij hun schuld

Klaagliederen 5:1-22 Vandaag lezen we het vijfde klaaglied uit het boek dat de Klaagliederen van Jeremia wordt genoemd. Van a tot z wordt de ellende van Israël bezongen. In de vier klaagliederen die hiervoor staan wordt dat nog netjes op alfabet gedaan maar hier is...

Ook omwille van uzelf

Daniël 9:15-19 Er zijn twee argumenten waarmee Daniël probeert God te verleiden Jeruzalem en de Tempelberg weer te herstellen in de oude glorie en het volk terug te laten keren. Dat zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid. Eigenschappen die overal in de Bijbel aan God...

Doodsbang keren mijn vijanden om.

Psalm 6 Vandaag zingen we mee met een wanhoopspsalm. Hoewel zingen. De Psalm zal gezegd zijn begeleid met snarenspel. Wie weet zelfs alleen op de achtste snaar. Dat zou het wanhoopskarakter van de Psalm nog versterken. De dichter bezingt zijn angst als een ziekte. En...