Smeed je ploegijzers maar om tot zwaarden

Joël 4:9-21   Zwaarden tot ploegijzers was een actiegroep tegen de atoombewapening en de overmatige bewapening van de Navo. In Nederland deed de groep van zich spreken door op de treden als defencers. Dat laatste woord is een Engelse woordspeling, het verbindt de...

Jullie daden zullen op je eigen hoofd neerkomen

Joël 4:1-8   Bij de kruisiging van Jezus roepen de Joden tegen Pilatus volgens het verhaal van Matteüs iets vergelijkbaars: “Laat zijn bloed dan maar over ons komen”. Maar wat hier boven staat wordt tegen de heidenen gezegd die de Joden hebben vervolgd,...

Oude mensen zullen dromen dromen.

Joël 3:1-5   Als je werkelijk samen iets tot stand weet te brengen, iets goeds, dat telt voor de samenleving, dan heb je het gevoel dat je de hele wereld aan kan en voor de hele wereld zelfs iets goeds tot stand zult brengen. Jongeren zowel als ouderen kennen dat...

Je zult weer volop te eten hebben

Joël 2:18-27   De verkoop van nieuwe haring kan dit jaar best eens een paar weken later beginnen dan gebruikelijk was. Misschien blijft het vetgehalte van de nieuwe haring achter. De winter duurde langer en het voorjaar was kouder, al hadden we een aardige april...

Vertrap wie zilver begeren

Psalm 68:25-36   Het laatste deel van de psalm over de intocht van het volk Israel in het beloofde land. De verovering van het beloofde land na de val van Jericho ging nog bijna mis doordat iemand stiekum toch wat zilver als buit nam, ondanks het bevel om dat niet te...