Koning van de gerechtigheid

Hebreeën 7:1-10 De schrijver van de brief aan de Hebreeën is zeer geïntrigeerd door het verhaal uit Genesis 14 over de ontmoeting van Abraham met Melchisedek de koning van Salem. Dat was vanuit Joods standpunt een Heiden, maar priester en koning tegelijk. De...

Hij is hogepriester voor eeuwig

Hebreeën 6:9-20 Wie de brief aan de Hebreeën goed wil begrijpen moet thuis zijn in de Bijbel. Je komt er niet door een aantal willekeurige zinnetjes aan elkaar te rijgen en dan te doen of je de Bijbel hebt begrepen, je moet weten waar de schrijver van de brief het...

Wie melk drinkt is nog een klein kind

Hebreeën 5:11-6:8 In de zeventiende eeuw dichtte de Protestantse dichter Revius “’t en zijn de Joden niet Heer Jezus die U kruisten” Het gedicht vertelt hoe wij het zijn die iedere keer dat we de minsten, de lijdenden, niet te hulp komen opnieuw...

Omdat God hem heeft uitgeroepen tot hogepriester

Hebreeën 4:14-5:10 De schrijver van de brief aan de Hebreeën was zeer bekend met het boek van de Psalmen, daar haalt hij graag verzen uit aan. Dat is niet zo vreemd. De Psalmen werden in de tijd van de eerste Christengemeente gezongen bij de Tempel in Jeruzalem en ook...

Er wacht nog steeds een sabbatsrust.

Hebreeën 4:1-13 Wie afziet van een eigen carrière, het najagen van winst en het verdringen van anderen van een zogenaamd hogere positie, zal merken dat je wordt overvallen door een weldadig gevoel van rust en vrede. In die rust is er alle tijd om een medemens te...