Een leven redden of het vernietigen

Marcus 2:23-3:6   Zijn de mensen er voor de regels of zijn de regels er voor de mensen. Het is de vraag uit het verhaal van vandaag. Het is eigenlijk een rare vraag want in onze samenleving worden de regels gemaakt door mensen omdat er mensen zijn die de regels nodig...

Volg mij

Marcus 2:13-22 Die Marcus schreef het korste evangelie maar heeft soms ook de meest korte en heldere teksten. Gisteren was het bevel voor de verlamde vriend: “Sta Op”, en vandaag klinkt het: “Volg mij”. Die oproep is gericht aan een...

Hij slaat godslasterlijke taal uit

Marcus 2:1-12 Het gaat over vrienden in dit verhaal. Jezus van Nazareth was weer thuis, zijn onreinheid was vergeten en als iedereen je achterna loopt kun je net zo goed weer thuis zijn. Maar in dat huis zit hij opgesloten. Er zijn zoveel mensen dat hij de deur niet...

Ik wil voor u zingen en spelen.

Psalm 57 Nog 40 dagen en het is Pasen. In de kerk gaat men zich voorbereiden op het Hoogfeest van Pasen. En omdat voor Pasen eerst Goede Vrijdag komt, met de kruisiging en het lijden van Jezus van Nazareth, zijn deze dagen bij uitstek een periode van bezinning op het...

Er blijft niets van over

Jesaja 39:1-8 Er is in de kerk een oud verhaal over diaken Laurens. Een diaken is iemand die in de kerk helpt bij het uitdelen van het brood. Dat beperkt zich niet tot de rituele maaltijd op de zondag tijdens de kerkdienst maar vindt ook plaats in de kerkelijke zorg...