U hebt ons leven gered

Genesis 47:13-27 Dat is ook een mooie, die Jozef. Toen het volk nog graan in overvloed had legde hij de Egyptenaren een belasting op van een vijfde van al het graan. Dat liet hij opslaan voor slechtere tijden. Nu zijn die slechte tijden er en achtereenvolgens vraagt...

Honderddertig jaar heb ik nu op aarde rondgezworven

Genesis 47:1-12 Het is weer jammer dat de vertalers van de Nieuwe Bijbelvertaling zo hollands vertalen. Want eigenlijk zegt Jacob tegen de Farao dat hij honderddertig jaar een vreemdeling is geweest. En dat vreemdeling zijn op aarde is een kenmerk van het geloof van...

Jakob had Juda vooruitgestuurd

Genesis 46:28-34 Juda was dus echt de plaatsvervangend leider geworden, de eerstgeborene met voorbijgaan van Ruben. In de Bijbel worden vanzelfsprekende maatschappelijke posities nu eenmaal voortdurend omver geworpen. Veel later zal blijken dat ook een erfelijk...

In totaal zeventig.

Genesis 46:8-27 Wie goed telt komt tot 69 personen. Toch staat er 70. Dat is mooi voor mensen de de Bijbel letterlijk nemen omdat de Bijbel anders niet geloofd kan worden. Die mensen kunnen dus ophouden te geloven. Voor mensen die de Bijbel lezen als een...

Met hun veestapel

Genesis 46:1-7 Er zal later nog wel eens gemopperd zijn op Jacob en zijn zonen. Jacob was rijk geworden bij zijn oom Laban, was met al zijn vee teruggekeerd naar het land van zijn vader en had daar zijn macht en zijn rijkdom uitgebouwd. En omdat een paar jaar de...