Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn

Jeremia 7:21-28 Dat moet toch even schrikken geweest zijn. In een wereld waar het ene offer na het andere werd gebracht klinkt het ineens “Ik heb nooit gevraagd om offers, eet zelf je vlees maar op”. Nu hadden ze toch in de Torah, de wetten die vanouds...

Alles zal branden

Jeremia 7:12-20 Er wordt over de God van het Oude Testament nog wel eens als over een wreed en wraakzuchtig God gesproken. Deze teksten uit het boek van de profeet Jeremia lijken dat beeld te bevestigen. Nu komt dat ook omdat we de beelden die er in staan niet direct...

Vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken

Jeremia 7:1-11 Je hoort toch nog maar al te vaak. We zijn toch fatsoenlijk, we houden ons aan de Joods Christelijke traditie en verdedigen die tegen ongerechtvaardige aanvallen, dan horen we er toch gewoon bij ? Zeker als men ook naar een zogenaamde Christelijke kerk...

In de tenten van de rechtvaardigen

Psalm 118:15-29 Alleen de rechtvaardigen hebben volgens het tweede deel van deze psalm reden tot juichen. Want hen wordt recht gedaan. Mensen doen zichzelf recht als ze anderen tot hun recht laten komen. Wie wil nu niet als een goed mens gezien worden? Dat wordt je...

Wat kunnen mensen mij doen?

Psalm 118:1-14 Vandaag zingen we het eerste gedeelte mee van een feestlied. Volgens sommige geleerden een lied voor het Loofhuttenfeest, het enige Joodse feest dat niet is meegegaan naar de Christelijke feestkalender. Het feest waar men zich weer herinnert hoe het was...