Tot het u de neus uit komt

Numeri 11:16-23 Overal in de Bijbel kom je het tegen, je moet het samen doen, alleen gaat het niet. Dat samen is zelfs zo belangrijk dat je er op moet letten dat iedereen, hoe gering of zwak ook, een plaats krijgt in de samenleving. Tweespalt scheppen tussen mensen of...

Waarom doet u uw dienaar dit aan?

Numeri 11:1-15 Je kunt niet de hele wereld op je nek nemen. Je bent niet verantwoordelijk voor alle problemen die er zijn. Het zijn misschien open deuren, uitspraken waar iedereen het mee eens zal zijn maar die niets oplossen, toch zijn er mensen die er maar niet naar...

Iedereen at

Matteüs 14:13-21   Geleerden zeggen het, het valt na te rekenen, er is voedsel genoeg op de aarde, en er kan nog zeer lange tijd voldoende voedsel verbouwd worden. Waarom dan die hongerende kinderen op de TV? Waarom dan die wanhopige smeekbeden om hulp van...

Vakantie

De komende week zijn we op vakantie en hebben we niet de beschikking over een internetverbinding. Wel lezen we volgens het dagelijks leesrooster verder en wel het volgende: dinsdag 22 juli 1 Koningen 3:16-28 woensdag 23 juli Psalm 72 donderdag 24 juli 1 Koningen...

Hij ging naar de ark van het verbond

1 Koningen 3:1-15 Als de grootste koning die het volk Israel heeft gekend wordt altijd koning David genoemd. Maar bij Koning David begint de eigenlijke geschiedenis van een koninkrijk Israel pas. Er was ook wel een koning Saul geweest maar dat was een koning zoals...