En God zal alle tranen uit hun ogen wissen

Openbaring 7:13-17 Het lijkt wel geheimtaal dat boek van de Openbaringen. Maar dat komt omdat het dromen zijn. Dromen van iemand die in uiterste nood verkeerd. Gevangen op een klein eiland voor de kust van Griekenland. Er staat nu een Grieks Orthodox klooster en het...

Een onafzienbare menigte

Openbaring 7:1-12 In de diepste ellende kun je je wel eens afvragen hoe het allemaal moet aflopen. Mensen in oorlogstijd kennen dat, mensen in zware dictaturen kennen dat ook. Wij kennen dat wat minder, we hebben immers een vreedzame en welvarende samenleving. Maar...

Een lieflijk land

Psalm 16 We zingen vandaag mee met een Psalm die de Nieuwe Bijbelvertaling omschrijft als een “stil gebed”. Dat is een nieuwe vertaling van het Hebreeuwse woord Miktam waar we eigenlijk de betekenis niet van kennen. Ook de Naardense Bijbel gebruikt deze...

Zij hadden hun eigen koninkrijk

Nehemia 9:33-37 Hoe vaak komen we dat vandaag de dag nog tegen. Het is de bron van burocratie. Eigen afdeling, eigen taak, hoogst gespecialiseerd, met een autoritaire chef en het koninkrijk binnen de ambtelijke organisatie is geboren. Ook binnen grote bedrijven komt...

Wees niet onverschillig voor de rampspoed

Nehemia 9:27b-32 De ballingschap heeft diep ingegrepen in het leven van de mensen die het hebben meegemaakt. Ze waren afgesneden van het centrum van hun religie en cultuur. Ze waren omringt door wereldwonderen, de hangende tuinen van Babylon, en prachtige tempels met...