Er hoeft maar een vos op die stenen muur van hen te klimmen

Nehemia 3:33-38 In sommige vertalingen zijn deze verzen genummerd als 4:1–6 Het eigen belang van machtige heren kan ze verleiden tot bittere commentaren. Zo is burgemeester Cohen van Amsterdam heel langzaam bezig mensen in zijn stad bij elkaar te brengen. Groepen die...

Maar God vergeet de armen niet

Psalm 9:12-21 De dichter barst in dit tweede deel van de Psalm in zingen uit. Ja zelfs in het maken van muziek. Daar moeten instrumenten bij te pas zijn gekomen. Dit is zelfs een psalm die niet alleen het bekende Sela kent op de plaatsen waar een rust moet worden...

Alle volken berecht hij eerlijk

Psalm 9:1-11 Vandaag en morgen zingen we mee met Psalm 9. Eigenlijk vormt deze met Psalm 10 een eenheid. Samen vormen de eerste letters van de diverse verzen weer het Hebreeuwse ABC. Maar in de loop van de geschiedenis is men de beide psalmen apart gaan nummeren. Er...

Zijn werk voltooien

Johannes 4:31-42 Jezus van Nazareth leeft, volgens dit verhaal, van het doen van de wil van zijn Vader. Heb Uw naaste lief als Uzelf, dat was het grootste gebod en daar leef je niet alleen naar, daar leef je van. Je moet wel oog hebben voor wie je naaste is. Ook als...

Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!

Johannes 4:16-30 Heel lang is deze Samaritaanse vrouw als een zondige vrouw neergezet. Maar doet dat haar wel recht? Ze zou vijf mannen hebben gehad en met de zesde ongetrouwd samen leven. Moet je dat wel letterlijk nemen? Want waarom maakt deze wetenschap Jezus van...