Onderwijst u uzelf eigenlijk wel?

Romeinen 2:17-29 Je hebt ze ook tegenwoordig nog wel. De fatoensrakkers die van alles over anderen te vertellen hebben en dat dan zogenaamd op grond van hun Christelijk geloof doen. Maar ondertussen werken ze er aan mee dat kinderen worden opgesloten in gevangenissen,...

De wet van nature naleven

Romeinen 2:12-16 Er zijn tegenwoordig steeds meer mensen die zeggen dat je ook wel van je naaste kan houden als van jezelf zonder dat geloof en de daarbijhorende God nodig te hebben. Dat is natuurlijk ook zo, dat staat zelfs in de Bijbel in de passage die we vandaag...

God maakt geen onderscheid

Romeinen 2:1-11 Nou kun je wel stoer doen en alle foute zaken veroordelen maar daar kom je niet verder mee. Natuurlijk veroordeel je het gebruik van geweld en het najagen van winst en profijt. Ook het gebruik van jezelf of een ander als object om lust te bevredigen...

Vertrouw niet op geweld

Psalm 62 Vandaag zingen we Psalm 62. En die psalm moet je samen zingen. Dat staat er tenminste boven. Wij zien dat niet direct maar dat komt omdat we verder nooit van die Jedutun hebben gehoord. Dat was een Leviet, één van de vele dienaars in de Tempel en in Israel....

Voor Joden in de eerste plaats

Romeinen 1:16-25 Maar gelukkig ook voor andere volken en dus ook voor ons. Het gaat terug op de Hebreeuwse Bijbel., die wij het Oude Testament noemen. Daar staat geschreven dat de rechtvaardige zal leven door geloof en wij mogen geloven in die rechtvaardigheid. Recht...