Selecteer een pagina

Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?

Romeinen 8:31-39 Daar komen de borstkloppers. We hebben immers altijd gelijk? We gaan met God en wat is er dan nog verder te zeggen? God is aan onze kant, wie kan dan nog tegen ons zijn. Machthebbers die op oorlogspad willen gaan citeren graag deze tekst uit de Brief...

Laat mij het pad gaan van uw geboden

Psalm 119:33-40 Het is een taal die ons hedendaagse mensen vreemd is geworden. Onder het pad van geboden ga je immers gebukt. Het is een last, het is ook lastig. Al die wetten en regels, ze knellen en beperken. Zo vreemd is het geworden. Want onder het pad van de...

Onderwijs mij in uw wetten

Psalm 119:25-32 Bijna 1000 bladzijden hebben we inmiddels geschreven in ons avontuur met de Nieuwe Bijbelvertaling op basis  van het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het nieuwe leesrooster voor het volgende jaar is daar al te downloaden en ons...

Ik ben een vreemdeling op aarde

Psalm 119:17-24 Als je jezelf een vreemdeling bent dan hoedt je je er wel voor om anderen het recht te ontzeggen samen met jou op aarde te wonen. Wie goed kijkt naar deze Psalm zal ontdekken dat de dichter alle mensen vreemdelingen vindt. Iedereen zal welbewust op...

Hoe kan wie jong is zuiver leven?

Psalm 119:9-16 Vertalingen zijn eigenlijk maar stamelende pogingen om het origineel van de boodschap weer te geven. De Naardense Bijbel vertaalt  bovenstaande zin alsvolgt: “Bij wat houdt wie jóng is zijn pad schóon?” Het antwoord is steeds hetzelfde:...