We wilden onszelf tot voorbeeld stellen

2 Tessalonicenzen 3:6-18 Vandaag sluiten we de lezing van deze tweede brief aan de gemeente van Tessalonica af. Ook hierin een tekst die tot misverstanden heeft geleid. “Wie niet werkt zal ook niet eten” schrijft Paulus. Die tekst wordt sindsdien...

Niet iedereen is betrouwbaar.

2 Tessalonicenzen 3:1-5 Waarom zou je je iets van een ander aantrekken als je bidt? Paulus vraagt de gemeente in Tessalonica voor hem en zijn gezelschap te bidden. En hij wil behoed worden voor slechte en kwaadaardige mensen. Moet je de missie van Paulus dan aan hem...

In al het goede dat u doet en zegt

2 Tessalonicenzen 2:13-17 Het mag duidelijk zijn dat de schrijver van de brief aan de gemeente in Tessalonica de leden van de gemeente daar hoog heeft zitten. Nu zijn de brieven die in het Nieuwe Testament zijn beland niet alleen bestemd voor de geadresseerde naar wie...

Laat u door niemand misleiden

2 Tessalonicenzen 2:1-12 Tot op dag van vandaag zijn er predikers, evangelisten en voorgangers die hun gemeenten en de gelovigen bedriegen door te doen alsof ze weten wanneer het einde van de geschiedenis daar is. Alles heeft een begin en een einde dus ook de...

Om te worden geprezen

2 Tessalonicenzen 1:1-12 Vandaag beginnen we met het lezen van de tweede brief van Paulus aan de gemeente in Tessalonica, de Griekse stad in, de tegenwoordige Griekse provincie, Macedonië. Samen met de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Tessalonica vormt deze...