Aan een mens die hem behaagt

Prediker 2:17-26 Dat is toch aardig, als God je behaagt houd je toch nog wat meer over dan lucht en leegte. Dan is alle zwoegen kennelijk toch niet vergeefse moeite. Maar wat is de beloning voor de wijze die de weg van God volgt? Wijsheid, kennis en vreugde. Rijkdom...

Zoals het licht nuttiger is dan de duisternis

Prediker 2:12-16 Zo is het natuurlijk aangenamer om wijs te zijn dan dwaas. Maar verhef het wijze niet tot een afgod. Maak het niet tot een absoluut enig doel in het leven. De wijze en de dwaas wachten uiteindelijk beide hetzelfde lot, ze sterven en men vergeet dat ze...

Ik genoot naar hartelust van al het goede

Prediker 2:4-11 Waar komt toch het idee vandaan dat je van de Bijbel niet mag genieten? Nergens is dat verboden. Ook de Koning die hier in het boek van de Prediker als verteller optreedt heeft geen spijt van al zijn gezwoeg, hij kijkt er kennelijk met genoegen op...

Wat onder de zon gebeurt

Prediker 1:12-2:3 Het boek van Prediker wordt in de herfst gelezen als de oogst binnen is en het feest van de oogst kan beginnen. Maar de Koning van de oogst, de Koning van Jeruzalem, wordt er depressief van. Heb je de hele zomer gezwoegd en gesloofd, wat heb je dan....

Lucht en leegte

Prediker 1:1-11 Vandaag beginnen we te lezen in het boek dat sinds de vertaling door Maarten Luther in het Duits ook bij ons “Prediker” heet. Dat is wat de geleerden als vertaling van het Hebreeuwse “Kohelet” aannemen. De Naardense Bijbel...