Ze hebben mijn land verdeeld

Joël 3:1-5   Wie de Nieuwe Bijbelvertaling wil vergelijken  met oudere vertalingen heeft het met dit gedeelte niet gemakkelijk. Door een andere verdeling van de hoofdtekst in de deelteksten heet dit nu hoofdstuk 3 de verzen 1 tot en met 5 maar vroeger heette het...

Vertrap wie zilver begeren

Psalm 68:25-36 Het laatste deel van de psalm over de intocht van het volk Israel in het beloofde land. Het ging bijna mis doordat iemand stiekum toch wat zilver als buit nam, ondanks het bevel om dat niet te doen. Het ging immers om het delen van een land...

U voerde gevangenen mee

Psalm 68:12-24 Toen het volk Israel uit Egypte vertrok waren het slaven, gevangenen, en heel lang in de geschiedenis van Israel bleef het besef levend dat ze bevrijde slaven waren. Door het dienen van die God die Mozes hen had getoond waren ze bevrijd geworden, hadden...

Gevangenen vrijheid en voorspoed geven

Psalm 68:1-11 Drie dagen lang zullen we zingen van Psalm 68. Een zangstuk, een muciceerstuk staat er zelfs oorspronkelijk, van David. En David was voor Israel het symbool van de ideale koning. De koning die het land Israel haar plaats onder de volken had gegeven. Na...

De messias komt niet uit Galilea

Johannes 7:37-52  Terwijl de kerken hun verjaardag vieren en het verhaal vertellen dat we hier de afgelopen dagen hebben gelezen over dat Pinksterfeest waarop de volgelingen van Jezus begonnen te vertellen en 3000 nieuwe volgelingen doopten, lezen wij uit het...