Onmiddellijk stond hij op

Handelingen 9:32-43   Nu Saulus naar huis in Turkije is gestuurd is er in het verhaal over de Apostelen weer ruimte voor Petrus. En over hem worden een aantal opstandingsverhalen verteld. Op de grens nog wel van Israel en de rest van de wereld. Eerst in Samaria waar...

Allen die hem hoorden waren stomverbaasd

Handelingen 9:19b-31 Je hebt dat ook tegenwoordig nog wel. Mensen die bekeerd zijn en dan nog fanatieker zijn dan de oorspronkelijke aanhangers. Zo moet het met die Saulus ook gegaan zijn. Hij kwam om te vervolgen maar vervolgens maakte hij oproer. Moet je eens...

Over al het kwaad dat hij uw heiligen heeft aangedaan

Handelingen 9:10-19a  Hoe ga je met je vijanden om? Jezus van Nazareth riep eens dat je je vijanden lief moet hebben. Maar dat is gemakkelijk gezegd. Ananias zit wat dat betreft met een dilemma. Hoe laat je die Saulus dan inzien dat hij verkeerd zit. Die Saulus heeft...

Waarom vervolg je mij?

Handelingen 9:1-9 Bekeringsverhalen zijn altijd bloemrijk en dat mag natuurlijk ook wel. Het is niet niks als je plotseling het licht ziet en doorkrijgt dat hetgeen waarmee je bezig bent nu net het tegendeel is van hetgeen je wilt bereiken. Het verhaal van Paulus...

Als niemand mij uitleg geeft

Handelingen 8:26-40 Soms lijkt het zo eenvoudig dat lezen van de Bijbel. Er zijn mensen die onophoudelijk zinnetjes uit de Bijbel citeren en daarmee proberen hun geloof aan te tonen, of te showen. Er zijn zelfs onderwijzers die de kinderen op hun school losse...