De armen zijn immers altijd bij jullie

Johannes 12:1-11 Heel langzaam gaan we naar het Paasfeest toe. Morgen is het Palmzondag en dat is het begin van de Goede Week, de week waarin we elkaar de verhalen vertellen rond het lijden en sterven van Jezus van Nazareth. In de kerken wordt dit jaar over het...

Als een ooi bij haar scheerders

Jesaja 53:7-12 “Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders”. Zo begint het bijbelgedeelte uit het gemeenschappelijk leesrooster voor vandaag in de Nieuwe Bijbelvertaling. Vroeger werd hier met lam vertaald...

Wij dwaalden rond als schapen

Jesaja 52:13-53:6 De lijdende knecht des Heren is een geliefd thema in het boek van de profeet Jesaja. Christenen hebben hier later beschrijvingen van Jezus van Nazareth in gelezen. Maar ondanks het feit dat Jezus van Nazareth zeker voldeed aan de beschrijvingen in...

Hoe welkom is de vreugdebode

Jesaja 52:7-12 Nicolaas Beets dichtte ooit “Als ’t kindje binnenkomt juicht heel het huisgezin”, en christenen denken gelijk dat het een kerstlied is. Maar alle kinderen die geboren worden zouden op die manier verwelkomt mogen worden. Ook bij de...

Zonder geld koop ik jullie weer vrij

Jesaja 52:1-6 Jesaja verkondigt hoop vandaag. Het is niet vanzelfsprekend dat de ballingen terug zullen keren. Jeremia had hen nog geschreven dat het wel generaties zou kunnen duren voordat er een einde zou komen aan de ballingschap. Maar Jesaja begint er alvast vol...