Ik houd mijn onschuld staande

Job 27:1-10 Je moet als mens maar een beetje bescheiden blijven is de algemene mening. Waar rook is is vuur en er is geen koe zo zwart of er is wel een vlekje aan. Mensen zijn nu eenmaal niet volmaakt. Het zijn de cliché’s waarmee de vrienden van Job hem hebben...

Wiens geest spreekt door jouw mond?

Job 26:1-14 Er is een beroemde uitspraak van President Kennedy die zei dat mensen niet moesten vragen wat hun land voor hun deed maar wat zij voor hun land hadden gedaan. Job zegt eigenlijk hetzelfde over de mensen en hun God. Vraag niet wat God je heeft aangedaan...

Wat kan het mensenkind

Job 25:1-6 We keren vandaag in het gemeenschappelijk leesrooster van de Kerken, te downloaden op de site van de PKN, terug naar het boek Job. we hebben de eerste 24 hoofdstukken vorig jaar al gelezen en gaan nu verder waar we gebleven waren. De vraag die Job ons stelt...

Van distels pluk je geen vijgen

Lucas 6:43-49? Op deze eerste zondag in de Lijdenstijd lezen we in het Evangelie van Lucas over het fundamentalisme. Nu voert fundamentalisme meestal tot lijden voor onschuldige mensen maar in het Evangelie staat toch een heel ander soort fundamentalisme dan het soort...

Veroordeel niet

Lucas 6:36-42 Het zijn overbekende woorden die we vandaag lezen. Over de splinter en de balk, over het niet oordelen en over de blinde die de blinde niet kan leiden zonder dat beiden in dezelfde kuil vallen. Het borduurt voort op het gegeven dat we het goede moeten...