Maar ze begrepen het niet

Lucas 2:41-52 Dat Maria en Jozef bijbelgetrouwe Joden waren hebben we in het kerstverhaal al geleerd. Elk jaar gingen ze ook naar de Tempel in Jeruzalem om het feest van de bevrijding van de slavernij te vieren. Maar dat je je kinderen van jongsafaan moet opvoeden in...

Met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem

Lucas 2:36-40 En dan is er Hanna, een geheimzinnige profetes. Dochter van iemand die heet naar het gelaat van God en “begenadigde” genoemd wordt. Het meest geheimzinnige is het feit dat ze uit de stam van Aser komt. Aser behoorde bij het 10 stammenrijk en...

Met eigen ogen heb ik de redding gezien

Lucas 2:22-35 Oudere mensen die gevochten hebben in hun leven voor een betere wereld worden er wel eens onzeker of moedeloos van. Zal een volgende generatie de droom van een betere wereld wel over willen nemen? Houdt het op met het verdwijnen van de huidige generatie?...

Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte

Micha 7:14-20 Vandaag sluiten we de lezing van het boek Micha af. Een hoopvol einde wordt het, zoals het einde van dit jaar voor iedereen hoopvol mag zijn. Want Micha houdt ons voor dat wat er ook verkeerd is gedaan we altijd opnieuw mogen beginnen. De bevrijding van...

Maak je niet vrolijk over mij

Micha 7:8-13? Terwijl een groot deel van Nederland een paar dagen vrij heeft genomen zo tussen kerst en oud en nieuw lezen wij? direct na de kerst het boek van Micha uit. In de Nieuwe Bijbelvertaling is degene die zich niet vrolijk moet maken weggevallen, in andere...