Spreken in gelijkenissen.

Marcus 12:1-12 Soms kun je de boodschap niet vaak genoeg herhalen. Vergelijkingen zijn dan een enkele keer behulpzaam om de bedoeling van je boodschap te verduidelijken. Natuurlijk moet je daar voorzichtig mee zijn. Elke vergelijking gaat immers mank. Nooit is een...

We weten het niet.

Marcus 11:26-33 We hebben er zo’n mooi woord voor, legitimering. Zijn je daden legitiem ofwel is er een wet of voorschrift waarop je je kunt beroepen. of nog mooier, is er een autoriteit die je een opdracht voor je gedrag heeft gegeven. De diaken uit Wijchen die...

Vergeef hem dan.

Marcus 11:12-25 Godsdienst en geld gaan niet samen. Toch ontkom je natuurlijk niet aan een zekere samenwerking. Een kerkgebouw moet onderhouden worden en de schilders en de dakdekkers moeten nu eenmaal ook leven. In in een gewone protestantse gemeente heeft een...

Het komende koninkrijk

Marcus 11:1-11 Komende zondag is de eerste zondag in de voorbereidingstijd op het Kerstfeest. Wij zitten nog in de voorbereidingstijd op het Sinterklaasfeest maar in het leesrooster gaan we ons vanaf vandaag afvragen waar we ons eigenlijk op voorbereiden. In het...

Het tegenwoordige Betlehem.

Genesis 35:16-28 En zo kwam Jacob weer thuis bij vader Izaak, in Mamre, waar Abraham ooit zijn eerste verbond had gesloten, zijn eerste oorlog had gevoerd en de belofte vernieuwd was dat zijn nazaten het land zouden bezitten. Jacob was rijk geworden net als zijn vader...