Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Genesis 48:8-16

Als je jong bent sta je er niet zo bij stil. Maar als je ouder wordt merk je toch dat het soms mooi is als je naam voortleeft. Dan gaat het niet zozeer letterlijk om je naam maar om waar je naam in hebt gemaakt, waar je voor staat. Je normen en waarden zeggen sommige mensen tegenwoordig. Die bedoelen dan niet jouw normen en waarden maar die van zichzelf, die leggen ze dan graag op aan anderen. Maar dat wat jij vindt, hoe jij de wereld zou willen zien, doorgeven aan volgende geslachten is iets waardevols. Jacob doet dat ook, hij doet dat in de vorm van het zegenen van Jozef en zijn zonen, zoals hij zelf ooit gezegend was door zijn vader Izaak, niet helemaal overigens want hij had Izaak doen geloven dat hij Ezau was. Maar ook hier draait Jacob de volgorde van de dingen om. De eerstgeborene wordt de laatste, omdat hij zijn handen omdraait. De zegen die hij uitspreekt is een kleine samenvatting in dichtvorm van het hele boek Genesis. Abraham en Izaak trekken nog eens voorbij net als het leven van Jacob met alle tegenslagen en de God die voortdurend met hen is meegetrokken. Het goede dat van hen uit mag gaan, de zegen, is het uitroepen van de naam van Jacob, van Abraham en Izaak ook, met andere woorden, in hen mag voortleven het ideaal waarvoor ooit Abraham zijn stad en vaderhuis had verlaten. Het ideaal dat vruchtbaarheid niet aan goden moet worden overgelaten maar dat je zelf vruchtbaar mag zijn, zoals Jozef vruchtbaar werd en Jacob zelf door vol te houden met zijn liefde. Het gebod tot vruchtbaar zijn begint al in het begin van het boek Genesis. Maar tot vandaag de dag laten wij onze vruchtbaarheid graag van anderen afhangen. De directeuren, de ondernemers, de politici, zij moeten er voor zorgen dat onze welvaart toeneemt. Dat ze dat alleen kunnen doen ten koste van anderen, desnoods ten koste van onze kinderen en kleinkinderen lijkt ze niet te deren. In het boek Genesis lees je hoe heel langzaam mensen ontdekken dat de liefde een grote rol speelt en dat delen met elkaar onvermijdelijk is. Je als vreemdeling opstellen zoals Abraham deed maakt dat je buren je gaan respecteren. De liefde volhouden door alles heen zoals Jacob deed toen hij Rachel wilde trouwen, leverde een groot gezin en veel rijkdom op. Vertrouwen blijven houden in dromen van het goede zoals Jozef deed leverde hem de hoogste positie in Egypte op en leverde uiteindelijk het leven op niet alleen voor de Egyptenaren maar ook voor zijn eigen volk. Zo ben je pas vruchtbaar vertelt ons dit verhaal, vertrouwend op de belofte van God voor een rechtvaardige wereld en delend met elkaar van wat je hebt.

Laat een Reaktie achter