Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Kom naar Gods grote maaltijd

Openbaring 19:11-21
11 Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. 12 Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. 13 Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’. 14 De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden. 15 Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. 16 Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’. 17 Toen zag ik een engel midden in de zon staan. Luid riep hij tegen de vogels die hoog in de lucht vlogen: ‘Kom naar Gods grote maaltijd. 18 Dan krijg je het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, het vlees van jong en oud.’ 19 Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. 20 Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid. 21 De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan hun vlees. (NBV)
Was er nu een macht die dat machtige Romeinse Rijk zou kunnen verslaan? Velen hadden het geprobeerd. Langs de randen van het Romeinse Rijk waren er steeds weer stammen en volken die het Rijk wilden binnenvallen. Van tijd tot tijd kwam er ook een provincie in opstand die het Romeinse juk wilde afschudden. Steeds tevergeefs. Ook het Joodse volk had een aantal keren geprobeerd om in opstand te komen. De laatste opstand voor het boek Openbaring werd geschreven, de opstand uit het jaar 70, had er toe geleid dat de Tempel in Jeruzalem werd verwoest en het volk Israël werd verspreid over de aarde. Voor een Jood als Johannes moet de toekomst er wel zwart en uitzichtloos hebben uitgezien. Maar vandaag lezen we een hoofdstuk waarin de toekomst van het volk van de God van Israël er allerminst somber en uitzichtloos uitziet, integendeel. De overwinning is aan het Woord van God want dat Woord is trouw en betrouwbaar. Dat Woord van God was Jezus van Nazareth en zijn bevel was om je naaste lief te hebben als jezelf, dat was het dienen van de God van Israël. Dat bevel zou uiteindelijk tot de val van het Romeinse Rijk leiden.
Maar wel uiteindelijk, de kleren van de ruiter op het witte paard waren niet voor niets besmeurd met bloed. Het zijn droombeelden, dichterlijke vergelijkingen van wat je niet rechtstreeks kan zeggen. Ook Johannes kon niet weten wanneer en hoe precies de hemel op aarde zou komen, maar wat hij wel kon zeggen is dat de liefde van God, zoals Jezus van Nazareth die had voorgeleefd door de dood heen, dat Goddelijke liefde die in mensen wilde gaan wonen en die daar ook was gaan wonen, uiteindelijk een machtig rijk als het Romeinse Rijk tot de ondergang zou dwingen. Dat leger gekleed in zuiver wit linnen op witte paarden was het leger van al die mensen die Jezus van Nazareth waren gevolgd en die hem nog zouden volgen in het doen van het goede en niet dan het goede. Dat woord van heb Uw naaste lief als Uzelf zou nog vele volken verslaan en tot bloedvergieten leiden, tegenstanders van de liefde en liefhebbers van de macht in de geschiedenis genoeg. Maar er is uiteindelijk maar één Heer op aarde en dat is de God van Israël.
Romeinse Keizers lieten zich voor een veldslag adviseren door een waarzegger die de afloop van de veldslag voorspelde uit de manier waarop de vogels overvlogen. Voor Johannes en de zijnen waren zulke voorspellingen leugen en bedrog, zoals nu de astrologische voorspellingen in dag en weekbladen en dagelijks op TV leugen en bedrog zijn. Die voorspellingen kunnen nooit verhinderen dat uiteindelijk de machtigen het onderspit zullen delven. De vogels die zo prachtig de toekomst van de keizer en zijn metgezellen zouden moeten kunnen voorspellen gebruiken die keizer en diens metgezellen als vogelvoer, sterker zijn ze niet. Ook in onze dagen zijn er nog velen op aarde die de mensen denken te kunnen onderdrukken met geweld, uiteindelijk zullen ze ten onder gaan aan de liefde tussen mensen voor mensen. Maar alleen als wij vandaag nog beginnen te leven volgens het gebod onze naaste lief te hebben als onszelf, want als wij daarmee beginnen zullen velen ons volgen.

Laat een Reaktie achter