Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Laat me weten waarom u mij bestrijdt.

Job 9:25–10:7

25 Mijn dagen gaan sneller dan een ijlbode; ze vliegen voorbij zonder enige vreugde. 26  Ze spoeden langs als rieten boten, als een adelaar die wegschiet naar zijn prooi. 27  Als ik zeg: “Laat ik mijn geklaag nu staken en een vrolijker gezicht zetten, ” 28  dan blijft mijn pijn me angst aanjagen en weet ik: nooit verklaart u mij onschuldig. 29  Ik zal veroordeeld worden; waarom zou ik nog vruchteloos verder zwoegen? 30  Al zou ik me wassen met sneeuw en mijn handen reinigen met loog, 31  u zou mij in een put gooien; zelfs mijn kleren zouden van me walgen. 32  Hij is geen mens, zoals ik, anders zou ik hem kunnen antwoorden, als we samen voor de rechter stonden. 33  Was er maar iemand die tussen ons rechtsprak, die over ons beiden zijn gezag kon laten gelden. 34  Dan zou zijn hand mij niet meer straffen en zijn verschrikking mij niet meer overweldigen. 35  Dan zou ik spreken zonder hem te vrezen- maar nee, dat is mij niet vergund. 1 Vervuld van afschuw voor het leven laat ik mijn klacht de vrije loop en zal ik spreken uit het bitterst van mijn ziel. 2  Tegen God zal ik zeggen: “Veroordeel mij niet, laat me weten waarom u mij bestrijdt. 3  Doet het u goed mij te verdrukken, te verachten wat uw handen hebben voortgebracht en de plannen van de goddelozen te begunstigen? 4  Hebt u de ogen van een mens, ziet u zoals mensenogen zien? 5  Zijn uw dagen als de dagen van een sterveling, uw jaren als de levensdagen van een mens? 6  Zoals u naar mijn fouten speurt, zoals u probeert te ontdekken wat ik heb misdaan! 7  U weet dat ik niet schuldig ben, maar niets kan mij uit uw macht bevrijden. (NBV)

Vertalen is een kunst, er zijn er zelfs die zeggen dat vertalen verraden is. De Statenvertaling had het in het gedeelte dat we vandaag lezen nog over een “loper” en de Naardense Bijbel spreekt al over een “renner”. Maar sinds de Bijbelvertaling uit 1951 staat hier “ijlbode” genoemd. Een moderne dominee zou het misschien over een “fietskoerier” hebben. Als in een flits gaan de dagen voorbij wil het in elk geval uitdrukken en zeker in de zomertijd herkennen veel mensen dat wel. Vakantie gaat immers sneller dan de saaie routine van alle dag. Job bedoeld dit overigens negatief. Job weet dat God hem veroordeelt, waarom weet hij niet, God is nu eenmaal machtig en Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, tegen God kun je niet op. Job veroordeelt God niet, ondanks alle tegenslag liet hij God niet in de steek.

Op God is volgens Job geen antwoord mogelijk. God is geen mens als Job zelf, stelt Job vast God kun je dus niet antwoorden alsof je een mens antwoord geeft. God kan je schuldig verklaren en dan maakt het niet uit of je deugt of juist niet. Kijk maar eens om je heen zegt Job. De aarde is gegeven in de hand van de goddelozen en met de Prediker zegt hij dat als je kijkt naar de plaats van het recht je alleen onrecht ziet, het aangezicht van de rechters is bedekt. De vrienden van Job negeren het leed dat Job overkomt. Dat leed is niet alleen het verlies van vrouw en kinderen, het verlies van bezit en gezondheid, maar het meest lijdt Job onder het verlies van zijn God als beschermer. Onrecht en kwaad heersen op aarde en heeft God daar zelf de hand in? Als God het goede is dan zou God toch moeten laten zien waarom dat lijden zonder onderscheid mensen treft.

Het wil er bij Job niet in dat God zijn eigen werk zou willen vernietigen. Als dat zo zou zijn dan is er reden God aan te klagen. De reden een klacht tegen God in te dienen omdat hij niet laat weten wat Job nu eigenlijk verkeerd heeft gedaan. Zoals zijn vrienden benadrukken dat er iets moet zijn dat de woede van God over Job heeft opgewekt. Job vraagt God hem niet te veroordelen voordat Job weet wat hij verkeerd heeft gedaan. De weg van God te volgen was immers het enige dat Job in rijkdom en in armoede in leven heeft gehouden. Job beseft dat zijn leven gegeven is door God, uit dankbaarheid stelde hij zijn leven in dienst van die God en zelfs in het bitterst van zijn ellende laat hij die God niet los. Niets kan Job ook uit de macht van God bevrijden, ook al antwoord God niet, is er geen verklaring voor zijn lijden, dat God liefde blijft valt niet te bestrijden. Daar mogen wij ons ook aan vasthouden, elke dag opnieuw.

Laat een Reaktie achter