Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Hij dronk van de wijn

Genesis 9:18-28

18  De zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen, heetten Sem, Cham en Jafet; Cham was de vader van Kanaän. 19  Met de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde. 20  Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. 21  Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan. 22  Toen Cham, de vader van Kanaän, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij dat aan zijn twee broers, die buiten waren. 23  Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader, met afgewend gelaat, zodat zij hem niet naakt zagen. 24 Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan, 25  zei hij: ‘Vervloekt zij Kanaän, knecht van zijn broers zal Kanaän zijn, de minste van alle knechten. 26  Geprezen zij de HEER, de God van Sem; knecht van Sem zal Kanaän zijn. 27  Moge God ruimte geven aan Jafet, hem laten wonen in de tenten van Sem; knecht van Jafet zal Kanaän zijn.’28 Noach leefde na de zondvloed nog driehonderdvijftig jaar.

Dat Kanaän dat was toch wel een heel smerig land. Van die mensen die graag roddelen. Die hun vader naakt en dronken in zijn huis zien liggen en dan beginnen te roddelen. Niet een hand uitsteken om vader nog een beetje te helpen, nee, iedereen op de hoogte brengen van de ellende. Het zijn niet alleen de mensen die een drone oplaten als een vrouw een keizersnee krijgt in een bakkerij, maar ook de mensen die het filmpje keer op keer bekijken en daar dan schande van spreken, dat zoiets kan. Het zijn de mensen die dom gedrag in een safaripark blijven filmen zonder de mensen op hun domheid te wijzen, waardoor die mensen extra gevaar lopen. Het zijn de mensen die hulpverleners bij een ongeval het werk onmogelijk maken omdat hun nieuwsgierigheid belangrijker is dan het helpen van slachtoffers.

De lijst hierboven kan eindeloos groter zijn. Israël heeft uiteindelijk het land Kanaän veroverd. De volken van Kanaän wilden hun uiterst vruchtbare land niet delen met een stel woestijnzwervers die ook wel eens een eigen land wilden hebben. Een verhaal over de slechtheid van de lieden die het land voor zichtzelf wilden houden is natuurlijk welkom. De Bijbel laat tegelijk zien dat die vijandige volken ook broedervolken zijn. Israël stamt van Sem af leert de overlevering. Jafet is de stamvader van volken die Israël te hulp  kwamen. Bij de bouw van de tempel in Jeruzalem speelden ze een grote rol. Broedervolken zijn het. Maar niet alleen de vriendelijke volken zijn broedervolken, ook de vijanden. Wij mogen daar ook wel eens over nadenken als we kritiek hebben op de volgelingen van de God van Abraham.

Noach leefde nog heel lang, ook al had God voor de zondvloed de lengte van het leven beperkt tot 120 jaar. Hoe kan dat dan is de vraag. Sommigen zeggen dat het een beloning is. Noach was een rechtvaardige. Noach had met het bouwen van de Ark een geweldig risico genomen. Hij was uitgelachen, had zich buiten zijn gemeenschap geplaatst en uiteindelijk de angst en de verschrikkingen van een lange en ongewisse zeereis doorstaan. Maar hij bleef daarbij  vertrouwen op de God die hemel en aarde geschapen had. Die God die zelfs een verbond met hem was aangegaan en er een eeuwig teken aan had verbonden. Noach was direct aan het werk gegaan, had een wijngaard aangelegd en wijn gemaakt. Zoals het hier in de Bijbel staat lijkt het of dat in een paar dagen gebeurd is. Dat kan niet hier is tijd voor nodig. En hoe de tijd gemeten werd weten we niet. We kennen nog wel de maanjaren en de zonnejaren. Wij leven volgens zonnejaren maar de maanjaren veroorzaken dat Pasen en Pinksteren steeds op andere dagen van het jaar vallen. Het gaat ons dus niet om een geschiedenis van jaartallen maar om een geschiedenis van zorg tussen mensen. Ook vandaag weer.

Laat een Reaktie achter