Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Wees vruchtbaar

Genesis 9:1-7

1 Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. 2  De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen-ze zijn in jullie macht. 3  Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. 4  Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten. 5  En ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten; ik eis daarvoor genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening. 6  Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. 7 Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele aarde.’(NBV)

Hier begint God met de wording van het geslacht van Noach. Er is gezorgd voor eten en drinken en Noach heeft laten merken het samen met zijn God te willen doen. De aarde is nu het werkterrein van de mens. Voor alle mensen geldt dat je geen mens mag doden. De doodstraf is hier dus van begin af aan een te verwerpen daad. Excuses dat het later wel een gewoonte werd gelden niet. De mens is nu eenmaal van begin af aan ook behept met slechte overwegingen een slechte manier van denken. Door de God van Israël wordt hier het goede neergezet. Eerbied voor het leven staat daarbij voorop.

Het verhaal gaat uit van mensen die zelf hun dieren nog slachten, of het wilde dieren of tamme dieren zijn maakt daarbij niet uit. Zorgen dat alle bloed een lichaam heeft verlaten brengt je eerbied bij voor het te doden dier, voor diens leven. Doden voor plezier, voor de sport of om er zelf mooier van te worden past hier in het geheel niet bij. En dan denken sommigen dat het laatste vers uit het gedeelte dat we vandaag lezen de mens opdracht geven om veel kinderen te krijgen. Maar dat staat er niet en wordt er ook niet bedoeld. Wees vruchtbaar en talrijk bevolk de hele aarde heeft twee verschillende opdrachten in zich. De mens is de macht over de aarde, over de planten en de dieren gegeven.

Om die macht over de hele aarde te kunnen uitoefenen moet je met veel mensen zijn. Maar vruchtbaar ben je pas als overal de liefde van God ervaren wordt. Als die geboden over de eerbied voor het leven en bovenal de eerbied voor het leven van mensen ook werkelijk in de praktijk gebracht worden. Hoeveel kinderen je krijgt is daarbij niet echt van belang zal in de rest van de Bijbel blijken. De zorg voor de armen als eerbied voor het leven staat voorop. Mensen en dieren verdienen volgens de God van Israël een goed leven, vrij van angst en zorgen, vrij van leed en van geweld. Daar mogen we met z’n allen aan werken, elke dag weer opnieuw, ook vandaag.

Laat een Reaktie achter