Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

Genesis 5:1-24

1 Dit is de lijst van Adams nakomelingen.  Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God. 2  Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen. 3  Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. 4  Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 5  In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij. 6 Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. 7  Na de geboorte van Enos leefde Set nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 8  In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij. 9  Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. 10  Na de geboorte van Kenan leefde Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 11  In totaal leefde hij 905 jaar. Daarna stierf hij. 12  Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. 13  Na de geboorte van Mahalalel leefde Kenan nog 840 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 14  In totaal leefde hij 910 jaar. Daarna stierf hij. 15  Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. 16  Na de geboorte van Jered leefde Mahalalel nog 830 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 17 In totaal leefde hij 895 jaar. Daarna stierf hij. 18  Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. 19  Na de geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 20  In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij. 21 Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. 22  Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. 23  In totaal leefde hij 365 jaar. 24  Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. (NBV)

We lezen zo graag wat we willen horen en al denken te weten. We zien om ons heen mannen en vrouwen en als we dan lezen dat God de mens mannelijk en vrouwelijk schiep dan denken we dat dat dus slaat op het scheppen van mannen en vrouwen. Maar dat staat er dus niet. Er staat dat elk mens mannelijk en vrouwelijk geschapen is. Opnieuw een scheppingsverhaal. Want Adam betekent ook mens. Maar waarom die lange lijst met namen en leeftijden. De mens heeft over het algemeen het gevoel eeuwig te leven en natuurlijk ga je op een dag dood maar dat is als je oud bent en als je de dagen die zich voortslepen zat bent. Er staat dat dit de lijst met nakomelingen van Adam is. Maar dat staat er niet in het Hebreeuws. In het Hebreeuws staat iets wat we nog vreemder vinden en dus denken we dat we het verkeerd begrijpen en wordt het anders vertaald. Er staat dat dit de lijst is van de wording van Adam, de wording van de mens.   Christelijke theologen hebben lang volgehouden dat het begrip wording hier wijst op Jezus van Nazareth die de ware mens, de ware Adam zou worden.

Maar we lezen de Joodse Bijbel en daar staat Adam voor ons allemaal, voor alle mensen. Het gedeelte dat we vandaag lezen eindigt bij Henoch, die wandelde met God vertaalden we vroeger. Moderne vertalers vinden dat we dat niet zo letterlijk moeten nemen, ze deden samen in elk geval niet mee aan de vierdaagse. Henoch begon al aardig echt op God te lijken zoals dat in het begin bedoeld was en daarom nam God hem weg. Daarmee kwam aan zijn leven in elk geval een einde zegt de Bijbel, maar of hij nou dood ging blijft een beetje in het midden. Uit hem werden zonen en dochters zodat in elk geval het verhaal van de wording van de mens niet ophoud bij Henoch. Want wat in die hele lijst met moeilijke namen en lange leeftijden nog het meest opvalt is dat het leven telkens uit twee gedeelten bestaat. Een tijd voor je kinderen krijgt en een tijd nadat je kinderen hebt gekregen. Bij elke naam staat vermeld hoe veel jaar het voor de eerstgeborene is en hoeveel jaar daarna nog komt.

Alleen van Henoch staat dat hij daarna nog meer kinderen deed geworden. Om die kinderen draait het dus kennelijk. Wat we ook doen we worden pas mens als we de aarde achterlaten voor het volgende geslacht. Op dat doorgeven van de aarde moet kennelijk ons leven gericht zijn. Als dat vandaag ook nog een opdracht is mogen we wel stoppen met oorlog en geweld, dat willen we toch niet doorgeven? Dan mogen we wel ophouden met kernenergie, we willen toch geen gifbelten doorgeven die nog eeuwen bewaakt moeten worden? Dan mogen we wel ophouden met de energiebronnen droog te pompen, we hebben toch wel wat over voor onze kinderen? En de rest kunt U zelf wel invullen, onze naasten zijn ook onze kinderen en kleinkinderen staat hier in dit Bijbelgedeelte en ook aan hen moeten we doen wat we willen dat aan ons wordt gedaan. Gelukkig maar dat we een lang leven hebben om er elke dag opnieuw weer mee te beginnen, ook vandaag weer.

Laat een Reaktie achter