Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Verwerf de waarheid

Spreuken 23:15-25

15  Mijn zoon, als je je verstand gebruikt, loopt mijn hart over van vreugde. 16  Ik word vervuld van blijdschap als je een bedachtzaam oordeel hebt. 17 Wees niet jaloers op zondaars, heb altijd ontzag voor de HEER. 18  Dan heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren. 19 Luister, mijn zoon, en word wijs, kies de juiste weg. 20  Ga niet om met dronkelappen, blijf bij gulzigaards vandaan. 21  Want wie slempt en brast, wordt arm, wie altijd zijn roes ligt uit te slapen, gaat ten slotte in lompen gehuld. 22  Luister naar je vader, hij die je verwekt heeft, veracht je moeder niet wanneer ze oud is. 23  Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet, laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid. 24  De vader van een wijze is vol blijdschap, wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem. 25  Mogen je vader en je moeder zich verblijden, zij die je gebaard heeft zich verheugen. (NBV)

Als je niet direct je kinderen met een stok wil slaan, liefhebbende ouders doen zo iets niet. Hoe krijg je kinderen zo ver dat ze wel willen leren wat de Bijbel ons voorhoud. In de eerste plaats door streng te zijn. In de tweede plaats door zeer te laten merken hoe blij je bent dat ze tenminste iets willen  leren. In de derde plaats moet je zelf ook het leren serieus nemen, Zelfs bij het voorlezen zullen ouders zich dat moeten realiseren en als ze dit gedeelte aan kinderen voorlezen zullen ze ook de tijd moeten nemen om er met de kinderen over te praten. De rest van het gedeelte dat we vandaag lezen zijn dan ook lessen waar ook vandaag de dag ouders en kinderen best met elkaar over mogen spreken.

Zelfs het comazuipen wordt in dit gedeelte van het Spreukenboek bestreden. En er is een gemeente die ouders midden in de nacht uit bed belt en naar het politiebureau ontbiedt als de kinderen uit de band zijn gesprongen. Niks alleen de kinderen onderhouden en dan naar huis sturen, ouders en kinderen hebben samen een verantwoordelijkheid voor de orde en het respect in de samenleving. Daarom gaat het ook niet over wat je allemaal wel en niet mag. Daarom gaat het er om dat je eerst nadenkt over wat het met anderen doet voordat je handelt. En als je dan handelt in het inzicht waar het boek Spreuken over heeft, dat je je naaste lief moet hebben als jezelf, dan zijn je vader en moeder blij, dan is God blij, dan wordt de wereld een beetje beter.

In onze dagen klinkt het raar als je tegen kinderen zegt dat vader en moeder blij zijn als je laat blijken er iets van geleerd te hebben en er iets van te willen leren. Wij zijn opgegroeid met het rode potlood. Als we een proefwerk maken of een tentamen of een examen dan horen we wat we fout hebben gedaan. Zelden is er een onderwijzende die een groen potlood hanteert voor al die keren dat een leerling iets goeds heeft gedaan. Wij zijn geneigd het kwade te straffen maar vergeten het goede te belonen. En daar gaat de Bijbel over. Wat kwaad is mag kwaad genoemd worden. Maar het de Bijbel er om om mensen tot het doen van het goede te brengen, niet dan het goede. Daar mogen we elke dag weer opnieuw mee beginnen, ook vandaag weer.

 

Laat een Reaktie achter