Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Haar moeder gaf hij kostbare geschenken

Genesis 24:29-54a

Het lijkt er bijna op dat de knecht van Abraham een bruid voor de zoon van zijn meester gaat kopen. Maar zo is het natuurlijk niet. De herhaling van het verhaal en de herhaalde vermelding van de God van Abraham maken duidelijk dat het hier gaat om een test van het meisje zelf en dat ze ervoor geslaagd is. De famillie kan het meegeven vertrouwen, niet alleen moeten ze zich Abraham en Sara nog herinneren, maar ook krijgen ze geschenken als tastbare bewijzen van de rijkdom die Abraham inmiddels had verworven. Ook de moeder krijgt geschenken en wie dus denkt dat meneer de knecht onderhandelt met meneer de broer heeft het mis. Het is vandaag dan ook de dag van de gelijke beloning. Abraham zocht een bruid voor zijn zoon die zou passen in de traditie van zijn famillie. De knecht van Abraham legt er een schepje bovenop en zoekt ook een bruid die past in de overtuiging die gegroeid is dat delen met een ander, met een vreemdeling, hoort bij het leven dat je zou moeten willen leven. Tenminste zoals je volgens de Bijbel zou moeten willen leven. In onze samenleving ontstaat er op dat punt een steeds scherpere tegenstelling. Aan de ene kant de goddelozen van CDA en VVD, gesteund en opgejut door wat kleine rechtse splinters die het hebben over wij de Hollanders, en zij die moeten inburgeren, en aan de andere kant de Kerken, Vluchtelingenorganisaties als Vluchtelingenwerk Nederland en Inlia, advocaten, intellectuelen en vele burgers die praten over wij die een samenleving op moeten bouwen en zij die groepen tegen elkaar opzetten. Vluchtelingenwerk Nederland heeft nu een plan van 10 punten gemaakt om op een betere manier met Vluchtelingen om te gaan. Dat plan gaat uit van respect voor mensen en niet van angst voor mensen. De komende dagen en weken kunnen we vragen wat onze politici met dit plan willen gaan doen. Hun antwoorden zullen duidelijk maken waar ze bij willen horen, bij de overtuiging van Abraham of bij de bestrijders daarvan.

Laat een Reaktie achter