Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Zo zal hun wortel verrotten

Jesaja 5:18-24

18  Wee degenen die de straf naar zich toe halen met de touwen van onrecht, en de zonde met de dissel van een wagen; 19  die smalen: ‘Laat de HEER opschieten en zijn werk afmaken. Wij willen het nu wel eens zien. Laat de Heilige van Israël komen met zijn plan en het uitvoeren, zodat we het eindelijk weten.’ 20  Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, die van zoet bitter maken en van bitter zoet. 21  Wee degenen die wijs zijn in eigen ogen, die naar eigen oordeel verstandig zijn. 22  Wee degenen die helden zijn in het drinken, die dapper zijn als er wijn wordt geschonken, 23  die voor een geschenk de schuldige gelijk geven en de rechtvaardige beroven van zijn recht. 24  Daarom, zoals kaf door vuur wordt verteerd en dor gras in vlammen opgaat, zo zal hun wortel verrotten en hun bloesem verwaaien. Zij verwierpen het onderricht van de HEER van de hemelse machten, en verachtten de woorden van de Heilige van Israël. (NBV)

Corrupte politici zijn het die  het kwaad laten voortwoekeren en het proberen te verbergen. Zij rekenen niet met de God van Israël die ook in onze dagen mensen roept om te waarschuwen, om het volk te laten opstaan tegen onrecht en het kwaad. En corrupte politici zien we meer en meer. In alle lagen van het openbaar bestuur. Zelfs als het onderzoek uitwijst dat een bestuurder een groot risico vormt omdat er omvangrijke belangenverstrengeling dreigt kiest een bestuursorgaan dit te negeren. Er wordt in onze dagen geklaagd over een afnemend vertrouwen in de politiek. Dat vertrouwen kan er alleen zijn als bestuurders geen zweem van corruptie, vriendjespolitiek en het najagen van eigen belang uitstralen.

Corrupte politici zijn de eersten die ons opvallen. Ze beslissen immers voor een deel over de manier waarop wij kunnen leven, kunnen leven, kunnen wonen, zorg kunnen ontvangen en de armen kunnen helpen. Maar het zijn niet alleen de politici waar Jesaja tegen te keer gaat. Ook de rijken, de CEO’s, werkgevers, vastgoedeigenaren, bankdirecteuren, de toezichthouders op bedrijven. Overal kom je de vriendjespolitiek en de voorrang van het eigen belang tegen. De politici die graag de rijken aan de armen tot voorbeeld stellen  zorgen dat nieuwe voordelen in de belastingen als eersten aan de rijken toevallen. En die rijken verdienen dat. Die gaan drie keer per jaar naar verre luxe vakantieoorden op vakantie. Die blijven niet thuis of brengen een week of twee in een oude tent op een Nederlandse camping door.

Jesaja geeft de armen hoop. De corruptie duurt niet altijd. De exorbitante zelfverrijking zal niet eeuwig doorgaan. Er komt een dag dat onze kinderen niet meer weten waar we eigenlijk over klaagden. De wortel van de rijken zal verrotten en hun bloesem verwaaien. Alleen als je het onderricht van de God van Israël aanvaard en woorden van die God serieus neemt blijf je een gewaardeerd lid van de samenleving en zal die waardering ook worden uitgedrukt. De mensen die de richtlijnen van de God van Israël volgen doen dat niet voor zichzelf, doen dat niet om er rijk of machtig van worden. Maar ze doen dat om een samenleving te bouwen waar voor iedereen plaats is. Waar niemand wordt uitgebouwd, waar voor iedereen dezelfde kansen zijn. Waar ook voor hen die geen kansen hebben plaats en zorg is. Met die samenleving voor ogen gaan we de tijd in waarin we de komst van die samenleving verwachten. Aan het werk dus.

Laat een Reaktie achter