Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Allen die ziek waren genas hij

Matteüs 8:14-22

14 ¶  Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. 15  Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor hem te zorgen. 16  Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, 17  opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’ 18 ¶  Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. 19  Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei: ‘Meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ 20  Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ 21  Een ander, een van zijn leerlingen, zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 22  Maar Jezus zei tegen hem: ‘Volg mij en laat de doden hun doden begraven.’ (NBV)

Dat zou mooi zijn, iemand die je ziekten wegneemt als bij toverslag. Wij hebben natuurlijk onze huisartsen die vrijwel dag en nacht bezig zijn om te zorgen dat de kosten voor de gezondheidszorg niet uit de hand lopen door er voor te zorgen dat mensen niet naar het ziekenhuis hoeven. Het is dan ook voor iemand die ruim 20 jaar zijn huisarts niet had gezien en die dacht aan een ernstige verkoudheid te lijden en toen maar eens in wanhoop de dokter liet komen, die een ernstig hartfalen constateerde, heel raar om in het ziekenhuis een minister op de TV te horen zeggen dat de mensen ten onrechte naar de huisarts gaan. Kennelijk heb je voor gezondheidszorg iemand nodig die goed weet wat ziek zijn is. Als je de wet van het volk van Israel volgt, dat je je naaste lief moet hebben als jezelf, dan komt het moment dat je de ziekten van de mensen weg kan nemen.

Jesaja, een profeet uit een oudere geschiedenis, en een profeet is iemand die voortdurend de wet van het volk probeerde toe te passen in de actuele situatie waarin mensen bezig waren, had al eens gezegd dat degene die op de meest perfecte manier de wet kon toepassen de ziekten zou wegnemen. De Israëlieten rond Jezus herkenden dat in Jezus. Sommige meer alternatieve genezers pretenderen dat ook. Instralen en ook zogenaamde gebedsgenezing trekken dan duizenden mensen. Maar klopt dat met het volgen van de wet? Volgens dit verhaal uit Mattheüs in het geheel niet. Jezus wijst dat spontane volgen af, hij heeft geen plaats om te slapen, en alledaagse dingen als doden begraven zijn veel minder belangrijk dan voor de zieken en zwakken zorgen. Mensen die zich er op voor laten staan dat ze verbinding met het hogere hebben zou je dan ook kunnen afmeten aan de hoeveelheid show waar het mee gepaard gaan. In hoofdstuk 7 van dit Evangelie van Matteüs had Jezus die mensen al afgewezen.

En aan het eind van dit verhaal gaat hij er dan ook per schip vandoor in de hoop dat de mensen hem niet achterna zouden komen. Wij moeten dan ook maar zuinig zijn op onze huisartsen en hopen dat de minister ze niet in de boot neemt en ze onze ziekten niet meer kunnen wegnemen. Voor ons is genezen niet iets dat bij toverslag hoeft te gebeuren. Wij hebben onze dokters die misschien niet iedereen beter kunnen maken maar doen we ze aan kunde gegeven is. Wij kunnen onze zieken en gehandicapten een volwaardige plaats in de samenleving geven en zonder te mopperen belasting te betalen om een goede gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar te maken. Want ook al heb je meer dan 20 jaar geen dokter gezien, op een kwade dag weigert een deel van je lichaam verdere dienst en mag je blij zijn dat er een hulpmotor beschikbaar is om je hart op gang te houden. Als je ten onrechte naar je huisarts gaat zegt die huisarts het wel en anders vertrouw op Jezus van Nazareth die zei dat je het goede moet doen en niet dan het goede, ook voor jezelf.

Laat een Reaktie achter