Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Laten we elkaar liefhebben

2 Johannes

1 ¶  Van de oudste. Aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik werkelijk liefheb-en niet alleen ik, maar allen die de waarheid hebben leren kennen 2  op grond van de waarheid die in ons blijft en bij ons zal zijn tot in eeuwigheid. 3  Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. 4  Ik was zeer verheugd te merken dat verscheidene van uw kinderen de weg van de waarheid volgen, in overeenstemming met het gebod dat de Vader ons gegeven heeft. 5 ¶  En nu heb ik een verzoek aan u. Ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een gebod dat ons vanaf het begin bekend is: laten we elkaar liefhebben. 6  Liefhebben houdt in dat we leven volgens Gods geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt, moet u leven. 7 ¶  Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist! 8  Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. 9  Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. 10 ¶  Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet, 11  want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken. 12 ¶  Hoewel ik u nog veel te zeggen heb, wil ik dat niet doen met inkt op papyrus. Ik hoop naar u toe te komen en persoonlijk met u te spreken; dan zal onze vreugde volkomen zijn. 13  De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u. (NBV)

Vandaag lezen we een heel Bijbelboek in één keer. Dat is overigens niet een heel zware opgave want deze tweede brief van Johannes telt één hoofdstuk en 13 verzen. Het is dus zeker niet het langste boek uit de Bijbel. Maar het heeft een belangrijke boodschap. Jezus van Nazareth moeten we volgen als echt mens. Dat hij een gewoon mens was is de garantie van het waarachtige van de verkondiging. Ieder die van Jezus van Nazareth een God wil maken en daarmee zijn menszijn wil ontkennen die verkondigt het Evangelie van de Bijbel niet. De kerk heeft lang met de vraag geworsteld of Jezus van Nazareth een mens of God zelf was. Uiteindelijk heeft de Kerk er voor gekozen om allebei voor waar aan te nemen. God kennen we uit het verhaal van het Oude Testament, maar God kennen we ook in de mens Jezus van Nazareth. Daarbij kwam dan nog dat we God ook kennen uit de Heilige Geest, de Geest van God, in zijn Geest mogen we doen wat hij ons heeft gevraagd, elkaar liefhebben.

Deze brief komt uit dezelfde school als het Evangelie van Johannes. Ze sluit aan bij een discussie die ontstond in de scholen van Griekse Filosofen. Daar wordt een scherpe scheiding gemaakt tussen de geestelijke wereld en de materiële wereld.  Over die scheiding hoor je ook tegenwoordig nog wel. Die geeft ruimte aan instralingen, influisteringen, en contacten met geesten die je niet ziet. Het Nieuwe Testament verwerpt al die speculaties over de scheiding tussen de geestelijke wereld en onze wereld. Al in zijn Evangelie heeft Johannes geschreven dat het Woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. Niks geestenwereld, niks scheiding maar een rechtstreeks contact tussen God en mensen. Met de komst van de Heilige Geest heeft God duidelijk willen maken in elk van ons te willen wonen.

Daar heb je dus geen medium of geestenfluisteraar voor nodig, in tegendeel, dat soort figuren houdt je maar van God af. Want centraal staat het houden van het gebod van Heb Uw Naaste Lief als Uzelf. In het uitvoeren van dat gebod wordt je als het ware één met God zelf. Daarom is het ook zo belangrijk om Jezus van Nazareth als mens te blijven zien. Want alleen als Jezus van Nazareth ook een echt mens was kunnen wij, echte mensen, hem navolgen in zijn liefde voor de minsten in de samenleving. Zijn overwinning op de dood maakt het voor ons ook mogelijk niet meer bang te zijn voor alle machten en krachten die de liefde in deze wereld tegen willen houden. Een angst voor vreemde religies en andere volken, voor vreemdelingen die onder ons wonen, is dus door Jezus van Nazareth helemaal niet nodig. Zijn liefde zal uiteindelijk overwinnen, daar mogen wij aan bijdragen. Dat is ook de boodschap van dit kleine briefje van Johannes, aan een vrouw geschreven overigens.

Laat een Reaktie achter