Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem

Lucas 2:36-40

En dan is er Hanna, een geheimzinnige profetes. Dochter van iemand die heet naar het gelaat van God en “begenadigde” genoemd wordt. Het meest geheimzinnige is het feit dat ze uit de stam van Aser komt. Aser behoorde bij het 10 stammenrijk en die 10 stammen waren al een aantal eeuwen daarvoor weggevoerd om verspreid te worden over de hele wereld. Er zijn zelfs mensen die beweren dat ze in Amerika terecht waren gekomen maar dat moet toch als een verzinsel worden beschouwd. Nu, als Maria en Jozef de kleine Jezus naar de Tempel brengen, komen de verloren 10 stammen in de persoon van de Hoogbejaarde Hanna weer in beeld. Die Hanna was zeker hoogbejaard, als je al 84 jaar weduwe bent, en eerst nog 7 jaar met je man hebt geleefd, dan moet je zelf al boven de 100 zijn. En nog steeds houdt ze vast aan de belofte van de bevrijding, aan de Wet van de Woestijn, de bevrijding van Jeruzalem dus, van de onderdrukker. Dat kerstverhaal is ook voor haar het teken dat de bevrijding mogelijk is. Simeon had iets geroepen over alle volken in de hele wereld. In Hanna waren die volken vertegenwoordigd. In de Bijbel staan vaak vrouwen aan het begin van verhalen over bevrijding. Aan Eva wordt de belofte gedaan dat de kop van de slang wordt vermorzeld, Miriam zorgde dat Mozes niet werd gedood en zong aan de rand van de woestijn Debora bevrijdde het volk van de vijanden, Ruth werd de stammoeder van David, Esther zorgde dat het volk in ballingschap bleef leven en zo zijn er veel meer in de Bijbel die een sleutelrol hebben gespeeld, tot aan Elisabeth en Maria uit het kerstverhaal toe. Hanna was zelfs een vaste waarde in de Tempel waar ze dag en nacht in de weer was. Ze was daar niet alleen. In de geschiedenis zijn er verder geen sporen van terug te vinden, waarschijnlijk zijn ze meegegaan in de bewegingen van Johannes en Jezus, maar er moet al een groep mensen geweest zijn die er vast van overtuigd was dat de bevrijding van de onderdrukking op handen was. Maria en Jozef waren misschien niet de enigen die optrokken naar de plaats door Jozua beloofd in plaats van thuis te blijven zoals de keizer had gewild. Simeon en Hanna spraken in elk geval tot anderen in de Tempel die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. En als het toen al begonnen is waarom nemen wij de armoede in de wereld dan gewoon voor lief. Tijd om met iets anders te beginnen misschien.

Laat een Reaktie achter