Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Met eigen ogen heb ik de redding gezien

Lucas 2:22-35

Oudere mensen die gevochten hebben in hun leven voor een betere wereld worden er wel eens onzeker of moedeloos van. Zal een volgende generatie de droom van een betere wereld wel over willen nemen? Houdt het op met het verdwijnen van de huidige generatie? De kerken worden leger, actiegroepen verdwijnen en de belangstelling voor de armen in de wereld lijkt af te nemen. Mensen die in de Tweede Wereldoorlog in het verzet hebben gezeten tegen de fascisten in ons land, en mensen die na die oorlog zich hebben verzet tegen discriminatie op grond van afkomst en geloof vragen zich nu af hoe het komt dat een partij die angst zaait tegen mensen van een bepaald geloof vrijuit mag opereren en zoveel aanhang krijgt. En toch, de Bijbel zegt ons dat het door zal gaan tot aan het einde der tijden. Altijd weer zullen er jonge mensen zijn die opstaan en zeggen, het is genoeg we gaan het anders doen. In België hielden ze vlak voor de laatste verkiezingen een serie popconcerten tegen rascisme en discriminatie. Het gevolg was dat het Vlaams Belang voor het eerst in haar bestaan verliezen leed. Jonge mensen keerden het tijd. Lucas vertelt ons van Simeon die de besnijdenis van Jezus zag en natuurlijk het verhaal hoorde van het verzet van zijn ouders. De geboorte van deze Jozua, net als de Jozua die gewezen had op de belofte van eerlijk delen van het land, die nu de bevrijding van de onderdrukking was begonnen, alleen al door geboren te worden, had een diepe indruk gemaakt. Als zulke dingen gebeuren dan kun je rustig afscheid nemen van deze wereld in de zekerheid dat de bevrijding door zal gaan. In de zekerheid dat er altijd mensen zijn die de fakkel van vrijheid zullen overnemen en verder zullen dragen. Voor Lucas was het kerstverhaal niet afgelopen in Bethlehem. Het ging door en ging eerst naar de Tempel waar de Wet van de Woestijn werd bewaard. Het verhaal in Bethlehem was niet een verhaal dat eindigde met een lang en gelukkig leven maar was het begin van bevrijding van dood en onderdrukking. Een begin dat alle volken in de wereld in beroering zou brengen en dat door zou gaan tot aan het einde der tijden. In het Kerkelijk jaar duurt de kerstperiode tot 6 januari. Elk nieuw jaar in onze jaartelling begint daardoor altijd nog met een beetje kerst. Ook het komend jaar, maar dit jaar eindigt met de zekerheid dat de bevrijding door zal gaan.
?

Laat een Reaktie achter