Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Heersers stoot hij van hun troon

Lucas 1:39-56

Je moet maar durven. Elisabeth had zich 5 maanden lang verborgen en Maria vlucht zodra ze zwanger is in grote haast naar de bergen. Ze voelen zich kennelijk bedreigd. Vanwaar komt anders hulp, volgens de psalmdichter van de bergen nietwaar. Maar als de twee vrouwen elkaar ontmoeten breekt het inzicht door. Wie is er meer gezegend dan zij die de liefde volgt. Niks heersters die uitmaken hoe je zult leven. Niks machtigen op aarde die denken voor te schrijven hoe jij in jouw geschiedenis verder zult gaan. Wie de Algoede volgt, wie de Liefde laat heersen brengt het goede voort en zal het goede overkomen. “Mijn ziel maakt groot de Heer” stond er altijd in de vertalingen. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft dat helaas laten vallen maar Maria maakt die Heer groter dan die Herodes ja zelfs groter dan de heer van de toenmalige wereld Keizer Augustus. Het brengt de jonge Maria tot het zingen van een lied dat tot op de dag van vandaag de armen in de wereld hoop geeft. Het lied wordt bijvoorbeeld gezongen in Latijns Amerika waar de ene na de andere partij van de rijken wordt vervangen door partijen van de armen. Natuurlijk zijn de beschermers van de rijken in de Verenigde Staten en Europa daar niet blij mee. Maar zoals Maria zingt “Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen” en “Wie gering is geeft hij aanzien” Daarom zijn er heersers gekozen die fabrieksarbeider waren, of die op het land hadden gewerkt, die behoorden tot de bezitloze boeren of de indianen. Daarom zijn er heersers die de inkomsten uit olie of uit de mijnen verdelen onder de armen, er gratis onderwijs en gezondheidszorg mee betalen, die zorgen voor microcredieten en een economie van eerlijk delen. Er is een beweging aan de gang in Latijns America die direct gebaseeerd is op het lied van Maria.Een beweging die het Koninkrijk van recht en vrede, waar de zonen van Elisabeth en Maria hun leven voor zouden geven, een klein beetje dichterbij wil brengen. Voor die beweging zijn ook wij nodig. Voor dat Koninkrijk van Recht en vrede is nodig dat bij de komende kabinetsformatie ook wordt vastgelegd dat Nederland eerlijke prijzen betaalt voor producten uit arme landen en geen invoerrechten heft om producten uit rijke landen, zoals het onze, voorrang te geven. Die oneerlijke concurentie is er nog steeds en houdt de armen arm en de rijken rijk. Maar Maria zong dat hij de rijken weg zou sturen. De toekomst is aan de beweging die door Maria en Elisabeth begonnen is. We hoeven ons er niet voor te verbergen, integendeel we mogen de komende week de verjaardag ervan vieren.

Laat een Reaktie achter