Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Met zwaarden op je in hakken.

Ezechiël 16:35-43

Als je zo’n klein zinnetje leest, buiten het verhaal van Ezechiël en je wordt verteld dat dit in de Bijbel staat, het staat in de passage van vandaag uit Ezechiël, dan krijg je misschien de indruk dat de Bijbel een zeer bloedig boek is dat oproept om tegenstanders te doden en met geweld te bestrijden. Er is over de Koran, het heilige boek van de Moslims, zelfs een hele film gemaakt rond dit soort zinnetjes,  geïlustreerd met beelden van geweld tegen andersdenkenden. Precies zo’n film kun je dus ook over de Bijbel maken, overigens met dezelfde soort gewelddadige beelden, Christenen slaan er ook met enige regelmaat op los in de naam van hun geloof. Doe je daarmee recht aan de Bijbel? In elk geval niet aan het verhaal van Ezechiël. Je moet denken aan de aanbidders van de goden van winst en profijt, aan aanbidders die zich met huid en haar overleveren aan die goden. Aan de Amerikaanse top van Ahold, die vertoordeeld werd wegens fraude, aan de top van de energiereus Enron, die de gevangenis in draaide, aan de top van de bank Bear Stearns, die terecht moet staan wegens misleiding en aan tal van leiders van grote ondernemingen die miljoenen verdienden aan het misleiden van arme mensen die hun vertrouwen voor een onbezorgde toekomst stelden op deze louche figuren maar alles kwijt raakten. Als de fraude uitkomt is de wereld te klein, dan lopen mensen te hoop. We zijn de tijd voorbij dat ze gestenigd werden maar veel van de slachtoffers zouden graag een aantal zware keien naar dit soort lieden gooien. Ze worden bespot, gekleinerd en als het even kan gestraft met behoorlijke straffen. Volgens Ezechiël terecht want ze waren elke gedachte aan de Wet van eerlijk delen vergeten. Zorg voor de mensen die zich aan hen toevertrouwden was  verdwenen. Alleen de zorg voor de eigen bonus, het offer aan de goden van winst en profijt, was nog overgebleven. Ook in ons land wordt er schande van gesproken. Toch zijn we er nog weinig tegen beschermd. Het dringt in de top van het bedrijfsleven maar heel langzaam door dat je werknemers niet kan vragen hun loon te matigen als de bonussen voor de directie en het bestuur in de miljoenen gaan lopen. De beloning voor bestuur en directie moet iets te maken hebben met het loon van de toiletjuffrouw, de portier en de schoonmaker. Allen hebben een eigen taak en verantwoordelijkheid voor de onderneming maar in Bijbelse zin is de een niet belangrijker dan de ander en zou de een in elk geval niet meer moeten willen verdienen ten koste van de ander. Daar gaat dit gedeelte uit de Bijbel over, niet over het inhakken op mensen met zwaarden, maar over liefhebben van je naaste als van jezelf. Daar mag je namelijk elkaar ook op aanspreken.

Laat een Reaktie achter