Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Het is goed als u zich inspant

Galaten 4:12-20

Span je alleen in voor de goede zaak is de raad van Paulus aan de Galaten. En dat is ook een goed advies voor ons. Er zijn ook deze week weer allerlei mensen die ons ongetwijfeld zullen willen wijsmaken dat er wetten en regels zijn die ons verhinderen de armoede te bestrijden en de armen bevrijding aan te zeggen. Dat hongerigen gevoed moeten worden is goed maar daar zouden organisaties en instanties voor zijn, ja je moet hongerigen misschien wel laten hongeren omdat dat beter voor hen is, laat ze eerst maar eens vier weken proberen zonder geld te overleven. Dat mensen zonder kleding gekleed zouden moeten worden ligt misschien voor de hand maar ook daar zijn instanties voor en organisaties. Nieuwe kleren zou misschien misverstanden geven en verwachtingen oproepen die ze niet waar kunnen maken.

Gevangenen bezoeken kan natuurlijk al helemaal niet, daar zijn pasjes en toestemmingen voor nodig. Die bezoekgroepen rond de justitiepastores zijn soms alleen maar lastig. Gevangenen sluit je op, je snijd de banden met de samenleving voor enige tijd door. Mensen die gevangenen laten zien dat die ook zonder misdaden een plek in de samenleving kunnen krijgen passen daarbij niet. Na hun straf zijn er wel de Exodushuizen die vanuit de kerken zijn opgezet en waar ex gevangenen worden begeleid bij hun terugkeer naar de samenleving maar die huizen krijgen toch maar zelden een gewone plaats in een woonwijk. Mensen willen liever dat ex gevangenen anoniem en ongemerkt tussen hen komen in wonen. Met die wetten en regeltjes willen mensen macht over je uitoefenen. Hoe ordelijk en redelijk ze soms klinken, als ze afhouden van de liefde voor de naaste, van het brengen van het evangelie van de bevrijding, zijn ze verkeerd.

Paulus brengt de boodschap dat er maar één Heer is, God, of, mischien herkenbaarder, Jezus van Nazareth. Zelfs Paulus zelf zet zich niet op de eerste plaats hebben we geleerd. De Galaten worden dan ook opgeroepen het goede doen niet te laten afhangen van de aanwezigheid van Paulus maar het goede te doen omwille van de zaak van het Koninkrijk van God zelf. Zo zullen we ook een nieuwe werkweek moeten ingaan. We zijn niet uit op conflicten met mensen die het over ons te zeggen denken te hebben maar we zijn uit op bevrijding van de armen, voeden van de hongerigen, kleden van de naakten, steunen van de zwakken. En niets ter wereld kan ons daarvan afhouden. Het doet pijn mensen te horen spreken over de Here Jezus en te zien dat ze niet op hem willen lijken, Paulus spreekt zelfs over geboortepijn. Laten we dus minder over Hem spreken en meer als Hij doen.

Laat een Reaktie achter