Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Vergeef hem dan.

Marcus 11:12-25

Godsdienst en geld gaan niet samen. Toch ontkom je natuurlijk niet aan een zekere samenwerking. Een kerkgebouw moet onderhouden worden en de schilders en de dakdekkers moeten nu eenmaal ook leven. In in een gewone protestantse gemeente heeft een voorganger die de hele week rondgaat en de zieken en bejaarden bezoekt, trouwdiensten? en begrafenissen leidt en op zondag ook nog preekt ook recht op een salaris. Maar goed gaat het nooit. Of er wordt een te groot beroep gedaan op de gemeenteleden of er wordt te gemakkelijk verspilt of niet goed begroot, goed gaat het nooit. De Protestantse Kerk zit nu met een probleem omdat een systeem voor ledenadministratie veel meer kost dan gedacht was. Kerkleden protesteren daar tegen omdat er nu minder beschikbaar lijkt te komen voor de hulp aan de armen in de wereld en de eigen gemeente. In het verhaal van vandaag gaat het nog erger. Niet alleen geeft de vijgenboom geen vruchten, de vijgenboom verdort zelfs helemaal, de tempel is verworden tot een marktplaats voor religie. Geldwisselaars, offerdierenverkopers, het wemelt van mensen die een graantje meepikken van het religieus besef van de gemiddelde bezoekers. Ooit was de opdracht om als offer een maaltijd te houden, met mensen die dienst deden in de tempel, de levieten, met de armen en de vreemdelingen. Maar de levieten waren inzamelingen gaan houden voor hun levensonderhoud en de armen werd wijsgemaakt dat ze ook mee moesten betalen voor God en de vreemdelingen mochten er al helemaal niet meer komen. Jezus zwiept iedereen die er niet hoort de tempel uit. Dat moet een geweldige rel gegeven hebben. Als je zoiets doet voel je je natuurlijk ook heel sterk. Als iemand die zegt tegen een berg “Stort in de zee” en de berg doet het ook. Verzet tegen onrechtvaardigheid helpt. Maar de weerstand wordt ook groter. Al die mensen in onze samenleving die proberen ook samen met de vreemdelingen in ons midden een echte samenleving op te bouwen hebben hoop gekregen door de duidelijke verkiezingsuitslag vorige week. Maar inmiddels blijkt dat niet alleen de anti islam beweging van Wilders groot is maar dat vrouwtje Verdonk meer VVD stemmen kreeg dan Marc Rutte. Dat moet ons behoedzaam maken. Voor een echte rechtvaardige samenleving is nog veel werk te doen al geeft het moed te weten dat als je gelooft dat je het al ontvangen hebt je het ook zult krijgen. En dan mag je gerust zeggen dat het bedreigen van twee Amsterdamse meisjes van Turkse afkomst met uitzetting ook wreed is, onnodig wreed.

?

Laat een Reaktie achter